Standard Svensk standard · SS-ISO 13563-2

Truckar och lyftvagnar - Sidlastande gaffeltruckar, lastande åt en sida - Del 2: Ytterligare stabilitetsprovningar för truckar för hantering av fraktcontainrar med en längd på minst 6 m

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13563-2

Truckar och lyftvagnar - Sidlastande gaffeltruckar, lastande åt en sida - Del 2: Ytterligare stabilitetsprovningar för truckar för hantering av fraktcontainrar med en längd på minst 6 m
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 13563 specifies additional tests to verify the stability of single side loading fork-lift trucks when handling empty or laden freight containers of 6 m length and above.
This part of ISO 13563 specifies tests in addition to those specified in ISO 13563-1 *) .
The stability tests contained in this part of ISO 13563 ensure that single side loading fork-lift trucks handling freight containers have satisfactory stability when operating the truck stacking in conditions where wind speed, v, is up to 12,2 m/s (Beaufort Scale 6). Alternative ratings may be used in higher wind speeds with higher values for v in the equation in 3.4.3.
This part of ISO 13563 is not applicable to trucks when
a) they are handling suspended loads that may swing freely, or
b) they are handling a container with a mobile centre of gravity (see ISO 3874).
The tests in this part of ISO 13563 take into account the normal degree of eccentric loading of containers as defined in ISO 3874.
When handling empty refrigerated containers, as specified in ISO 1496-2, with integral refrigeration unit (reefers), account should be taken of the offset of the load.
*) ISO 13563-1, Single side loading fork-lift trucks - Part 1: Stability tests.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13563-2

Truckar och lyftvagnar - Sidlastande gaffeltruckar, lastande åt en sida - Del 2: Ytterligare stabilitetsprovningar för truckar för hantering av fraktcontainrar med en längd på minst 6 m
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Single side loading fork-lift trucks - Part 2: Additional stability tests for trucks handling freight containers of 6 m length and above

Artikelnummer: STD-30638

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-07-27

Antal sidor: 10