Standard Svensk standard · SS-EN 16796-6:2020

Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 6: Gränsletruckar avsedda för containerhantering

Status: Gällande

Omfattning
This part of EN 16796 specifies the methods of energy consumption measurement for stacking high-lift straddle carrier (hereafter referred to as straddle carrier), as defined in ISO 5053 1:2015, 3.19.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 6: Container straddle carrier

Artikelnummer: STD-80019330

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-01-21

Antal sidor: 20