Standard Svensk standard · SS-EN 15830:2012

Industritruckar - Terränggående truckar med variabel räckvidd - Sikt - Provningsmetoder och verifiering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard applies to rough-terrain variable reach trucks (herein-after referred to as ‘trucks’) that have a specific seated operator’s position, on the left hand side of the boom, or centre position (excluding operator position on the right side of the boom).
This European Standard specifies a static test method for determining and evaluating the operator’s visibility on a rectangular 1 m boundary close around the rough-terrain variable reach truck and on a 12 m visibility test circle. Performance requirements for visibility are specified in this standard.
This European Standard does not apply to rough-terrain variable reach trucks designed to handle freight containers (rough-terrain reach stackers).
It applies to trucks for operation on work sites.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-86364

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-05-21

Antal sidor: 40