Standard Svensk standard · SS-ISO 6055:2023

Industritruckar - Skydd för operatör - Provning och krav (ISO 6055:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6055:2023

Industritruckar - Skydd för operatör - Provning och krav (ISO 6055:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Omfattning
This document specifies the requirements and testing of overhead guards, operator’s leg(s)/feet protection for industrial trucks and overturning testing of industrial variable-reach trucks with operator position not protected by the boom (hereafter referred to as "trucks") requiring an overhead guard according to ISO 3691-1 and ISO 3691-2.


This document is not applicable to rough-terrain variable-reach trucks and slewing rough-terrain variable-reach trucks.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6055:2023

Industritruckar - Skydd för operatör - Provning och krav (ISO 6055:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 667 SEK
standard ikon pdf

PDF

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Overhead guards - Specification and testing (ISO 6055:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80042274

Utgåva: 3

Fastställd: 2023-04-20

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 6055:2004