Standard Svensk standard · SS-ISO 6055:2004

Industritruckar - Skydd för operatör - Provning och krav (ISO 6055:2004, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 6055:2023
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6055:2004

Industritruckar - Skydd för operatör - Provning och krav (ISO 6055:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the requirements and testing of overhead guards, operators' legs and feet protection, roll-over protection system (ROPS) and falling-object protection system (FOPS) for any type of high lift, rider operated, powered industrial truck with a lift height exceeding 1 800 mm.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 6055:2004

Industritruckar - Skydd för operatör - Provning och krav (ISO 6055:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Overhead guards - Specification and testing (ISO 6055:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-37456

Utgåva: 2

Fastställd: 2004-10-01

Antal sidor: 14

Ersätter: SS-ISO 6055

Ersätts av: SS-ISO 6055:2023