Standard Svensk standard · SS-ISO 1044

Truckar och lyftvagnar - Industritruckar - Drivbatterier för eltruckar - Spänning

Status: Gällande

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Lead-acid traction batteries for electrical trucks - Preferred voltages

Artikelnummer: STD-18650

Utgåva: 2

Fastställd: 1996-06-14

Antal sidor: 4

Ersätter: SS 3436 , SS-ISO 1044