Standard Svensk standard · SS-EN 16796-2:2016

Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 2: Förarstyrda motordrivna truckar, dragtruckar och truckar utrustade med lastbärande plattform

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the method of energy consumption measurement for the following types of industrial trucks as defined in ISO 5053 1:

- counterbalance lift truck;

- articulated counterbalance lift truck;

- lorry-mounted truck;

- reach truck (with retractable mast or fork arm carriage);

- straddle truck;

- pallet-stacking truck,

- pallet truck;

- platform and stillage truck;

- pallet truck end controlled;

- order-picking truck;

- centre-controlled order-picking truck;

- towing, pushing tractor and burden carrier;

- towing and stacking tractor;

- side-loading truck (one side only);

- lateral-stacking truck (both sides);

- lateral-stacking truck (three sides);

- non-stacking low-lift straddle carrier;

- multi-directional lift truck.

This part is intended to be used in conjunction with EN 16796 1.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 2: Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks

Artikelnummer: STD-8023353

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-07

Antal sidor: 20