Standard Svensk standard · SS-EN 16796-2:2016

Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 2: Förarstyrda motordrivna truckar, dragtruckar och truckar utrustade med lastbärande plattform

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16796-2:2016

Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 2: Förarstyrda motordrivna truckar, dragtruckar och truckar utrustade med lastbärande plattform
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the method of energy consumption measurement for the following types of industrial trucks as defined in ISO 5053 1: - counterbalance lift truck; - articulated counterbalance lift truck; - lorry-mounted truck; - reach truck (with retractable mast or fork arm carriage); - straddle truck; - pallet-stacking truck, - pallet truck; - platform and stillage truck; - pallet truck end controlled; - order-picking truck; - centre-controlled order-picking truck; - towing, pushing tractor and burden carrier; - towing and stacking tractor; - side-loading truck (one side only); - lateral-stacking truck (both sides); - lateral-stacking truck (three sides); - non-stacking low-lift straddle carrier; - multi-directional lift truck. This part is intended to be used in conjunction with EN 16796 1.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16796-2:2016

Energieffektivitet för industritruckar - Provningsmetoder - Del 2: Förarstyrda motordrivna truckar, dragtruckar och truckar utrustade med lastbärande plattform
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Energy efficiency of Industrial trucks - Test methods - Part 2: Operator controlled self-propelled trucks, towing tractors and burden-carrier trucks

Artikelnummer: STD-8023353

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-11-07

Antal sidor: 20