Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 29944:2010

Industritruckar och dragtraktorer - Bromsprestanda - Bestämning av mätmetoder (ISO/TR 29944:2010, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 29944:2010

Industritruckar och dragtraktorer - Bromsprestanda - Bestämning av mätmetoder (ISO/TR 29944:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This Technical Report describes the selection and calculation of the stopping distance and braking force used in the application of ISO 6292. It does not cover test procedures, control forces or component strengths.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Köp denna standard

Standard Tekniska rapporter · SIS-ISO/TR 29944:2010

Industritruckar och dragtraktorer - Bromsprestanda - Bestämning av mätmetoder (ISO/TR 29944:2010, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Powered industrial trucks and tractors - Brake performance - Determination of measurement procedures (ISO/TR 29944:2010, IDT)

Artikelnummer: STD-73391

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-03-11

Antal sidor: 28