Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-13:2012

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 13: Terränggående truckar med stativ (ISO 22915-13:2012, IDT)

Status: Gällande · Korrigeras av: SS-ISO 22915-13:2012/Cor 1:2013

Omfattning
This part of ISO 22915 specifes the tests for verifying the stability of rough-terrain counterbalanced trucks with mast, equipped with fork arms or with load handling attachments with a rated load up to and including 10 000 kg. It is not applicable to those trucks designed for handling freight containers.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Verification of stability - Part 13: Rough-terrain trucks with mast (ISO 22915-13:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-85466

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-02-22

Antal sidor: 20