Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 3691-8:2019

Industritruckar - Säkerhetskrav och provning - Del 8: Regionala krav utanför EU

Status: Gällande

Omfattning
This document gives regional requirements for specific countries outside the European Community (EC) and European Economic Area (EEA) for the types of industrial trucks specified in the scopes of ISO 3691-1, ISO 3691-2, ISO 3691-3, ISO 3691-4 and ISO 3691-6.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 8: Regional requirements for countries outside the European Community

Artikelnummer: STD-80012655

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-07-01

Antal sidor: 24

Ersätter: SIS-ISO/TS 3691-8:2012