Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-20:2023

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 20: Truckar som används med sidoförskjuten last; sidoförskjuten genom lastning - Ytterligare stabilitetsprovningar (ISO 22915-20:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-20:2023

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 20: Truckar som används med sidoförskjuten last; sidoförskjuten genom lastning - Ytterligare stabilitetsprovningar (ISO 22915-20:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies an additional test for verifying the stability of a laden truck whose utilization creates the special operating condition whereby the load centre of gravity is substantially offset from the truck's longitudinal centre plane or from the centred position by design.


A load is considered to be substantially offset if displaced by more than:


—    100 mm, for a truck with a rated capacity < 5 000 kg;


—    150 mm, for a truck with a rated capacity ≥ 5 000 kg and ≤ 10 000 kg;


—    250 mm, for a truck with a rated capacity > 10 000 kg and < 20 000 kg;


Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-20:2023

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 20: Truckar som används med sidoförskjuten last; sidoförskjuten genom lastning - Ytterligare stabilitetsprovningar (ISO 22915-20:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 535 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 535 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 856 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Verification of stability - Part 20: Additional stability test for trucks operating in the special condition of offset load, offset by utilization (ISO 22915-20:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80042273

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-04-20

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 22915-20:2008