Standard Svensk standard · SS-ISO 22915-11:2011

Industritruckar - Verifiering av stabilitet - Del 11: Truckar med variabel räckvidd (ISO 22915-11:2011, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This part of ISO 22915 specifies tests for verifying the stability of industrial variable-reach trucks, equipped either with fork arms or with load-handling attachments.

It is not applicable to those trucks designed for handling freight containers; nor is it applicable to rough-terrain variable-reach trucks, which are covered by ISO 22915-14.

Ämnesområden

Industritruckar (53.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industritruckar, SIS/TK 221

Internationell titel: Industrial trucks - Verification of stability - Part 11: Industrial variable-reach trucks (ISO 22915-11:2011, IDT)

Artikelnummer: STD-82048

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-11-03

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 13562-1