Standardutveckling · SIS/TK 218

Däck och hjul

Däck och fälgar är ett område som är helt globalt. Hjulet (däck samt fälg) används i princip på alla typer av fordon (t.ex. bilar, lastfordon, industrifordon, cyklar, motorcyklar, flygplan) för att möjliggöra mobilitet för fordon vid förflyttning på jordytan.

Det internationella arbetet bedrivs inom ISO/TC 31 Tyres, rims and valves personbilsdäck, lastbilsdäck och traktordäck.

Scopet för ISO/TC 31 är i korthet klassificering, storleksbeteckningar samt dimensionering och värdering av däck, fälgar och ventiler.

I standardiseringsarbetet ingår även utveckling av alla typer av däckstrycksmätning för främst personbilar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 14 standarder
ISO 20908, Tyre sound emission test - Methods of drum
ISO 24469, Road wear test of studded tyres
ISO 5273, Passenger car tyres-Preparation method for an artificially worn state for wet grip testing
ISO 21634, Gummiflikar i fordonsdäck med slang - Tekniska krav och provningsmetoder
ISO 20912, Provningsmetoder för överensstämmelse för RFID-aktiverade däck
SS 3660, Däck och hjul - Hantering och förvaring av liggande hjulstaplar i däckhotell - Krav och rekommendationer
ISO 3894, Vägfordon - Lastbilshjul - Provningsmetoder
ISO 5383, Agricultural tyres for lawn and garden tractors — 3-part code designated tyres
ISO 18511-1, Tyre abrasion rate measurement methods — Part 1: Outdoor test method by using vehicles on road
ISO 18511-2, Tyre abrasion rate measurement methods — Part 2: Indoor test method by using an abrasion tester on external drum
ISO 4000-1, Vägfordon - Däck och fälgar för personbilar - Del 1: Däck (metrisk serie)
ISO 18106, Däck för personbilar, lastfordon och bussar - Metoder att mäta snögreppsprestanda - Belastade nya däck
ISO 4107, Anslutningsmått för hjul till lastfordon
ISO 10571, Däck för mobilkranar och liknande specialmaskiner
Visa fler Visa färre
Utgivet 46 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 218/AG 01, Hjulförvaring
Deltagare 10 företag och organisationer
Anders Gradeen Kunskapsstöd & Rådgivning AB, Växjö
LGL Construction AB, Smålandsstenar
Materialhanteringsgruppen, MHG, Stockholm
Michelin Nordic AB, Stockholm
Nira Dynamics AB, Linköping
SL - Konsult, Lyckeby
Statens väg- & transportforskning VTI, Linköping
Svenska Lager Slab AB, Värnamo
Vaggeryds Maskin AB, Vaggeryd
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics, chassis components and driving automation systems testing
ISO/TC 22/SC 33/WG 5, Wheels
ISO/TC 31, Tyres, rims and valves
ISO/TC 31/SC 3, Passenger car tyres and rims
ISO/TC 31/SC 4, Truck and bus tyres and rims
ISO/TC 31/SC 5, Agricultural tyres and rims
ISO/TC 31/SC 6, Off-the-road tyres and rims
ISO/TC 31/SC 7, Industrial tyres and rims
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 15, Safety of machines for mounting and demounting vehicles tyres
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Däck (83.160) Däck för vägfordon (83.160.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Uppstart av arbetsgrupp för standard kring hjulförvaring

Hjulförvaring

Däckbranschens aktörer installerar allt fler och högre ställage i sina däckhotell för att möta en ökad efterfrågan för förvaringstjänster. Hur skall dessa förvaringssystem utformas för att vara effektiva och samtidigt vara en säker arbetsplats för medarbetaren?

Nu startar ett arbete för att skapa svensk och på sikt internationell standard inom området hjullagring/förvaring. Målsättningen är att med en bred förankring skapa en eller flera standarder för bl.a. däckhotell och som leverantörer till dessa kan förhålla sig till.

Läs mer här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Rebecca Cederholm
Projektledare
rebecca.cederholm@sis.se

Per-Olof Svensson
Vice projektledare
per-olof.svensson@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se