Standardutveckling · SIS/TK 218

Däck och hjul

Däck och fälgar är ett område som är helt globalt. Hjulet (däck samt fälg) används i princip på alla typer av fordon (t.ex. bilar, lastfordon, industrifordon, cyklar, motorcyklar, flygplan) för att möjliggöra mobilitet för fordon vid förflyttning på jordytan.

Det internationella arbetet bedrivs inom ISO/TC 31 Tyres, rims and valves personbilsdäck, lastbilsdäck och traktordäck.

Scopet för ISO/TC 31 är i korthet klassificering, storleksbeteckningar samt dimensionering och värdering av däck, fälgar och ventiler.

I standardiseringsarbetet ingår även utveckling av alla typer av däckstrycksmätning för främst personbilar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
ISO 20908, Tyre sound emission test - Methods of drum
ISO 21634, Gummiflikar i fordonsdäck med slang - Tekniska krav och provningsmetoder
ISO 3911, Vägfordon - Hjul och fälgar - Terminologi, beteckningar och märkning
ISO 16833, Vägfordon - Hjul - Mätning av radiella och axiella avvikelser
ISO 7141, Road vehicles - Light alloy wheels - Impact test
ISO 20911, Däckmärkning för radiofrekvensidentifiering (RFID) - Klassificering av fästning på däck
ISO 20912, Provningsmetoder för överensstämmelse för RFID-aktiverade däck
ISO 23671, Personbilsdäck - Metod att mäta relativa våtgrepprestanda - Belastade nya däck
ISO 13988, Passenger vehicle wheels - Clip balance weight and rim flange nomenclature, test procedures and performance requirements
ISO 14400, Road vehicles - Wheels and rims - Use, general maintenance and safety requirements and out-of-service conditions
ISO 4107, Anslutningsmått för hjul till lastfordon
ISO 19447, Passenger car tyres - Method for measuring ice grip performance - Loaded new tyres
ISO 3877-4:1984/Amd 1, Bilar - Däck, ventiler och slangar - Förteckning över liktydiga termer på engelska, franska och ryska - Massiva däck - Tillägg 1
ISO 4223-2:1991/Amd 1, Vägfordon - Engelska och franska definitioner av termer inom däckindustrin - Del 2: Massiva däck - Tillägg 1
ISO 24469, Road wear test of studded tyres
Visa fler Visa färre
Utgivet 42 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 2 företag och organisationer
NIRA Dynamics AB, Linköping
Volvo Lastvagnar AB, Göteborg
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 33/WG 5, Wheels
ISO/TC 31, Tyres, rims and valves
ISO/TC 31/SC 7, Industrial tyres and rims
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Däck (83.160) Däck för vägfordon (83.160.10)