Standardutveckling · SIS/TK 218

Däck och hjul

Däck och fälgar är ett område som är helt globalt. Hjulet (däck samt fälg) används i princip på alla typer av fordon (t.ex. bilar, lastfordon, industrifordon, cyklar, motorcyklar, flygplan) för att möjliggöra mobilitet för fordon vid förflyttning på jordytan.

Det internationella arbetet bedrivs inom ISO/TC 31 Tyres, rims and valves personbilsdäck, lastbilsdäck och traktordäck.

Scopet för ISO/TC 31 är i korthet klassificering, storleksbeteckningar samt dimensionering och värdering av däck, fälgar och ventiler.

I standardiseringsarbetet ingår även utveckling av alla typer av däckstrycksmätning för främst personbilar.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 16 standarder
ISO 20908, Tyre sound emission test - Methods of drum
ISO 21634, Gummiflikar i fordonsdäck med slang - Tekniska krav och provningsmetoder
ISO 3911, Vägfordon - Hjul och fälgar - Terminologi, beteckningar och märkning
ISO 23671, Personbilsdäck - Metod att mäta relativa våtgrepprestanda - Belastade nya däck
ISO 13988, Passenger car and light truck vehicle wheels — Clip and adhesive balance weight and rim flange nomenclature, test procedures and performance requirements
ISO 14400, Road vehicles - Wheels and rims - Use, general maintenance and safety requirements and out-of-service conditions
ISO 19447, Passenger car tyres - Method for measuring ice grip performance - Loaded new tyres
ISO 24469, Road wear test of studded tyres
ISO 15222, Lastfordons- och bussdäck - Metod att mäta relativa våtgrepprestanda - Belastade nya däck
ISO 3739-2, Industrial tyres and rims - Part 2: Pneumatic tyres (metric series) on 5° tapered or flat base rims - Load ratings
ISO 3739-3, Industridäck och -fälgar - Del 3: Fälgar
ISO 5273, Artificially Worn Methods of Passenger Car Tyres for Relative Wet, Ice and Snow Grip Performance Test
ISO 7141, Road vehicles - Light alloy wheels - Impact test
ISO 21634, Gummiflikar i fordonsdäck med slang - Tekniska krav och provningsmetoder
ISO 20912, Provningsmetoder för överensstämmelse för RFID-aktiverade däck
SS 3660, -
Visa fler Visa färre
Utgivet 45 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 218/AG 01, Hjulförvaring
Deltagare 8 företag och organisationer
Anders Gradeen Kunskapsstöd & Rådgivning AB, Växjö
LGL Construction AB, SMÅLANDSSTENAR
Michelin Nordic AB, STOCKHOLM
Nira Dynamics AB, LINKÖPING
Svenska Lager Slab AB, VÄRNAMO
TEBAB - Teknikföretagens Branschgrupper i Sverige AB, STOCKHOLM
Vaggeryds Maskin AB, VAGGERYD
Volvo Lastvagnar AB, GÖTEBORG
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 33, Vehicle dynamics and chassis components
ISO/TC 22/SC 33/WG 5, Wheels
ISO/TC 31, Tyres, rims and valves
ISO/TC 31/SC 7, Industrial tyres and rims
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 15, Safety of machines for mounting and demounting vehicles tyres
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Däck (83.160) Däck för vägfordon (83.160.10)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal

Uppstart av arbetsgrupp för standard kring hjulförvaring

Hjulförvaring

Däckbranschens aktörer installerar allt fler och högre ställage i sina däckhotell för att möta en ökad efterfrågan för förvaringstjänster. Hur skall dessa förvaringssystem utformas för att vara effektiva och samtidigt vara en säker arbetsplats för medarbetaren?

Nu startar ett arbete för att skapa svensk och på sikt internationell standard inom området hjullagring/förvaring. Målsättningen är att med en bred förankring skapa en eller flera standarder för bl.a. däckhotell och som leverantörer till dessa kan förhålla sig till.

Läs mer här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Martin Elofsson
Projektledare
martin.elofsson@sis.se

Per-Olof Svensson
Projektledare
per-olof.svensson@sis.se

Ulrika Axmark
Projektassistent
ulrika.axmark@sis.se