Standard Svensk standard · SS-ISO 3877-4

Bilar - Däck, ventiler och slangar - Förteckning över liktydiga termer på engelska, franska och ryska - Massiva däck

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 3877-4/Amd 1:2021

Ämnesområden

Däck för vägfordon (83.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska Ryska Franska

Framtagen av: Däck och hjul, SIS/TK 218

Internationell titel: Tyres, valves and tubes - List of equivalent terms - Part 4: Solid tyres

Artikelnummer: STD-4184

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-05-20

Antal sidor: 6