Standard Svensk standard · SS-ISO 3877-3

Bilar - Däck, ventiler och slangar - Förteckning över liktydiga termer på engelska, franska, ryska och italienska - Del III: Slangar

Status: Gällande

Ämnesområden

Däck för vägfordon (83.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Däck och hjul, SIS/TK 218

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-4183

Utgåva: 1

Fastställd: 1979-11-15

Antal sidor: 4