Standardutveckling · SIS/TK 261

Maskinsäkerhet i järn- och metallverk

Inom järn- och metallindustrin är många maskiner förknippade med höga risker och därmed höga krav på maskinsäkerhet. Genom att hålla koll på standarderna inom maskinsäkerhet i järn- och metallverk lotsas du till att ställa krav som gynnar både människa och maskin och kan lättare förstå maskindirektivets krav och hur de ska uppfyllas.

Arbetar du med järn- och metallverk? Deltagarna i SIS/TK 261 får all den senaste informationen om nya krav och säkerhetsstandarder för järn- och metallverk. De får även tillgång till ett mötesforum där användare och myndighet kan diskutera standardförslag och hur de ska tolkas. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Standardiseringsarbetet avser maskiner i järn- och metallverk och syftar till att utarbeta säkerhetskrav för användare. De färdiga standarderna är harmoniserade mot Maskindirektivet vilket innebär att en maskin som uppfyller kraven i standarden också uppfyller kraven i Maskindirektivet.

Målet med att arbeta med standarder för maskinsäkerhet i järn- och metallverk är att få användbara standarder som gör maskiner och arbetsmiljö säkrare. Att tidigt sprida information till svenska intressenter, formulera och föra fram de svenska kraven, tolka standardtexter, verka för utbyte och information, skapa engagemang kring standardiseringsfrågor inom branschen samt att utgöra ett nätverk för kontaktskapande.

Detta vill kommittén åstadkomma genom att bevaka, delta i och påverka det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN/TC 322, Equipment of making and shaping of metals - Safety requirements.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 12 standarder
EN ISO 23495, Industriugnar och tillhörande processutrustning - Säkerhetskrav för konvertrar och tillhörande utrustning
ISO 23495, Industrial furnaces and associated processing equipment - Safety requirements for steel converter and associated equipment
EN ISO 13574, Industrial furnaces and associated processing equipment — Vocabulary
EN 746-1, Industriugnar - Del 1: Säkerhetskrav för industriugnar
EN 746-11, Industrial furnaces and associated processing equipment — Safety —Part 4: Protective systems
EN 746-2, Industrial furnaces and associated processing equipment — Safety — Part 2: Combustion and fuel handling systems
EN 746-3, Industrial furnaces and associated processing equipment — Safety —Part 3: Generation and use of protective and reactive atmosphere gases
EN 746-2, Industrial thermoprocessing equipment — Safety — Part 2: Fuel combustion and fuel handling systems
EN 746-1, Industriugnar - Del 1: Säkerhetskrav för industriugnar
EN ISO 13754 , Industrial thermoprocessing equipment — Vocabulary
EN ISO 13578, Industriugnar och tillhörande processutrustning - Säkerhetskrav för maskiner och utrustning för tillverkning av stål från ljusbågsugnar (ISO/DIS 13578:2016)
ISO 13577-11, Industrial furnace and associated processing equipment - Safety - Part 11: Requirements for arc furnaces
Visa fler Visa färre
Utgivet 23 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 261/AG 01, Industriugnar
Deltagare 8 företag och organisationer
AB Sandvik Materials Technology, Sandviken
ABB AB, Västerås
Arbetsmiljöverket, Stockholm
Industrifacket Metall, Stockholm
Rejlers Sverige AB, Borlänge
SSAB, Oxelösund
SSAB Special Steels, Oxelösund
UHT-Uvån Hagfors Teknologi AB, Kista
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 244, Industrial furnaces and associated processing equipment
ISO/TC 244/WG 8, Heat treatment -- Control of quality
CEN/TC 186, Industrial thermoprocessing - Safety
CEN/TC 186/WG 2, Combustion and fuel handling systems - Safety requirements
CEN/TC 322, Equipments for making and shaping of metals - Safety requirements
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Järn-, stål- och metallverk Pressverktyg, pressar, saxar Utrustningar för valsning, formsprutning och dragning Utrustning för metallurgisk industri


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

CE-märkning

Klicka här för att nå till Maskinsäkerhet CE-märkning på sis.se

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS-Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe

Sven Radhe
Projektledare
08-55552112
sven.radhe@sis.se

Yamen Kadoura

Yamen Kadoura
Projektassistent
+46855552046
yamen.kadoura@sis.se