Standardutveckling · SIS/TK 261

Maskinsäkerhet i järn- och metallverk

Inom järn- och metallindustrin är många maskiner förknippade med höga risker och därmed höga krav på maskinsäkerhet. Genom att hålla koll på standarderna inom maskinsäkerhet i järn- och metallverk lotsas du till att ställa krav som gynnar både människa och maskin och kan lättare förstå maskindirektivets krav och hur de ska uppfyllas.

Arbetar du med järn- och metallverk? Deltagarna i SIS/TK 261 får all den senaste informationen om nya krav och säkerhetsstandarder för järn- och metallverk. De får även tillgång till ett mötesforum där användare och myndighet kan diskutera standardförslag och hur de ska tolkas. Flera av deltagarna har förstås också intresse av att påverka innehållet i standarderna.

Standardiseringsarbetet avser maskiner i järn- och metallverk och syftar till att utarbeta säkerhetskrav för användare. De färdiga standarderna är harmoniserade mot Maskindirektivet vilket innebär att en maskin som uppfyller kraven i standarden också uppfyller kraven i Maskindirektivet.

Målet med att arbeta med standarder för maskinsäkerhet i järn- och metallverk är att få användbara standarder som gör maskiner och arbetsmiljö säkrare. Att tidigt sprida information till svenska intressenter, formulera och föra fram de svenska kraven, tolka standardtexter, verka för utbyte och information, skapa engagemang kring standardiseringsfrågor inom branschen samt att utgöra ett nätverk för kontaktskapande.

Detta vill kommittén åstadkomma genom att bevaka, delta i och påverka det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN/TC 322, Equipment of making and shaping of metals - Safety requirements.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 26 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 261/AG 01, Industriugnar
Deltagare 8 företag och organisationer
Alleima Tube AB, Sandviken
IF Metall, Stockholm
Jerrex AB, Västerås
Linde Gas AB, Stockholm
SSAB EMEA AB, OXELÖSUND
Svetskommissionen, Stockholm
System Gasteknik Leif Dahl AB, Eslöv
Uvån Hagfors Teknologi AB, Kista
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 22 internationella kommittéer
ISO/TC 244, Industrial furnaces and associated processing equipment
ISO/TC 244/WG 1, General safety requirements
ISO/TC 244/WG 2, Safety requirements for combustion and fuel handling systems
ISO/TC 244/WG 5, Protective system
ISO/TC 244/WG 6, Safety requirements for generation and use of protective and reactive gases
ISO/TC 244/WG 7, Safety Requirements for Steelmaking Equipment
ISO/TC 244/WG 8, Heat treatment -- Control of quality
CEN/TC 186, Industrial thermoprocessing - Safety
CEN/TC 186/WG 1, Industrial furnaces and heating equipment - Common safety requirements
CEN/TC 186/WG 2, Combustion - Gas and Liquids - Safety requirements
CEN/TC 186/WG 3, Controlled atmospheres - Safety requirements
CEN/TC 186/WG 4, Protective systems
CEN/TC 322, Equipments for making and shaping of metals - Safety requirements
CEN/TC 322/WG 1, Iron and steel production
CEN/TC 322/WG 2, NF-metals production
CEN/TC 322/WG 3, Rolling mills and finishing line equipment
CEN/TC 322/WG 4, Strip processing lines
CEN/TC 322/WG 5, Forging and extruding
SIS/TK 261/AG 01, Industriugnar:

ISO/TC 244, Industrial furnaces and associated processing equipment

ISO/TC 244/WG 3, Method of energy balance and efficiency

ISO/TC 244/WG 4, Vocabulary

ISO/TC 244/WG 8, Heat treatment -- Control of quality

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Järn-, stål- och metallverk (14.220) Pressverktyg, pressar, saxar (25.120.10) Utrustningar för valsning, formsprutning och dragning (25.120.20) Utrustning för metallurgisk industri (77.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i EU:s officiella tidning (OJEU) för att vara harmoniserad.

För att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i (OJEU). 

Klicka här 

CE-märkning

För att nå till Maskinsäkerhet CE-märkning på sis.se

Klicka här 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Sven Radhe
Projektledare
sven.radhe@sis.se

Ulla Hihldor
Projektkoordinator
ulla.hihldor@sis.se

Jonas Thunell
Ordförande
SSAB EMEA AB