Standard Svensk standard · SS-ISO 2804

Dragskivor - Dragskivor för tråd, stång eller rör - Råformad hårdmetall - Mått

Status: Gällande

Ämnesområden

Utrustningar för valsning, formsprutning och dragning (25.120.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Wire, bar or tube drawing dies - As-sintered pellets of hardmetal (carbide) - Dimensions

Artikelnummer: STD-20083

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 12