Standard Svensk standard · SS-ISO 13579-4:2013

Industriugnar och tillhörande processutrustning - Metod för mätning av energibalans genom beräkning av effektiviteten - Del 4: Ugnar med skyddsgasatmosfär (ISO 13579-4:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13579-4:2013 specifies general methodology for measuring energy balance and calculating the efficiency of the process involving furnaces with protective or reactive atmosphere as designed by the furnace manufacturers. This general methodology includes measurement methods, calculations (general calculation), and evaluation report. part of ISO 13579-4:2013 is not applicable to any efficiencies related to the process itself outside of furnaces with protective or reactive atmosphere.

Ämnesområden

Industriugnar Allmänt (25.180.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriugnar, SIS/TK 261/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89587

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-03

Antal sidor: 60