Standard Svensk standard · SS-ISO 13579-1:2013

Industriugnar och tillhörande processutrustning - Metod för mätning av energibalans genom beräkning av effektiviteten - Del 1: Allmän metodik (ISO 13579-1:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13579-1:2013 specifies a general methodology for measuring energy balance and calculating the efficiency of the process involving industrial furnaces and associated processing equipment as designed by furnace manufacturers. This general methodology includes measurement methods, calculations (general calculation) and an energy balance evaluation report. ISO 13579-1:2013 is not applicable to any efficiencies related to the process itself outside of industrial furnaces and associated processing equipment.

Ämnesområden

Industriugnar Allmänt (25.180.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriugnar, SIS/TK 261/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89592

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-03

Antal sidor: 80