Standard Svensk standard · SS-ISO 13579-3:2013

Industriugnar och tillhörande processutrustning - Metod för mätning av energibalans genom beräkning av effektiviteten - Del 3: Aluminium smältugnar av batchtyp (ISO 13579-3:2013, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 13579-3:2013 specifies general methodology for measuring energy balance and calculating the efficiency of the process involving batch-type aluminium melting furnaces as designed by furnace manufacturers. This general methodology includes measurement methods, calculations (general calculation) and energy balance and efficiency calculation evaluation report. ISO 13579-3:2013 is not applicable to any efficiencies related to the process itself outside of batch-type aluminium melting furnaces.

Ämnesområden

Industriugnar Allmänt (25.180.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriugnar, SIS/TK 261/AG 01

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89586

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-04-03

Antal sidor: 48