Standardutveckling · SIS/TK 296

Gasflaskor

Vill du vara alltid uppdaterad med de nya regler (ADR, TPED, PED) och standarder som kommer? Behöver du kanske hjälp med tolkning av regelverk, föreskrifter, EU-direktiv och standarder? Vill du träffa branschen?

SIS tekniska kommitté för gasflaskor arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler som gäller för gasflaskor, deras ventiler, tillbehör och krav angående konstruktion, tillverkning drift och underhåll. Vi vill upprätthålla lätttillgänglighet till standarder och regler (ADR-S, TPED, PED etc) som uppdateras regelbundet. Kommittén försöker att ha en gemensam tolkning av regler.

Att upprätta dessa säkerhetskrav ger i slutänden säkra och kostnadseffektiva gasflaskor.

Standarderna för gasflaskor utarbetas för att stödja kraven i internationella regler och EU-direktiv, vilket även underlättar handeln.

Det är viktigt för branschen att utbyta erfarenheter, svårigheter, informeras om inträffade olyckor. Vi har en neutral plattform där man kan diskutera och förstå var svårigheter finns samt ge sina synpunkter. Alla röster är viktiga.

Vi bevakar nya tekniker, nya utrustningar till exempel ultraljudprovning.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder (bl a standarder för återkommande kontroll enligt 6.2.4 i ADR) för gasflaskor, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN och internationella ISO kommittéer:

  • CEN/TC 23 Transportable gas cylinders,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för gasflaskor),
  • ISO/TC 58 Gas cylinders.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 63 standarder
EN ISO 11114-1, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 1: Metalliska material
ISO/TR 13086-4, Gasflaskor - Vägledning för konstruktion av kompositgasflaskor - Del 4:
ISO 17871, Gasflaskor - Gasflaskventiler för snabb tömning - Specifikationer och typprovning
EN ISO 14456-1/prA1, Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder - Tillägg 1 (ISO 14456:2015/DAM 1:2018)
ISO 11114-5, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 5: Test methods for selecting plastic liners
EN 17339, Gasflaskor - Gasflaskor och storflaskor hellindade med kolfibermaterial för hydrogen
ISO 11119-3, Gasflaskor - Återfyllningsbara flaskor och storflaskor av kompositmaterial - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 3: Hellindade fiberförstärkta flaskor och storflaskor av kompositmaterial med metallisk och icke metallisk ej lastbärande innerbehållare, med kapacitet till och med 450 l
ISO 11119-2, Gasflaskor - Återfyllningsbara flaskor och storflaskor av kompositmaterial - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 2: Hellindade fiberförstärkta flaskor och storflaskor av kompositmaterial med metallisk lastbärande innerbehållare, med kapacitet till och med 450 l
ISO 11119-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara flaskor och storflaskor av kompositmaterial - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 1: Dellindade fiberförstärkta gasflaskor och storflaskor av kompositmaterial , med kapacitet till och med 450 l
ISO/TS 19016, Gas cylinders - Cylinders and tubes of composite construction - Modal acoustic emission (MAE) testing for periodic inspection and testing
ISO 23876, Gas cylinders - Cylinders and tubes of composite construction - Acoustic emission (AE) testing for periodic inspection and testing
EN ISO 10961, Gasflaskor - Flaskpaket - Konstruktion, tillverkning, provning och kontroll
EN ISO 11117, Gasflaskor - Ventilkåpor och ventilskydd - Konstruktion, tillverkning och provning
ISO 23826, Gas cylinders - Ball valves - Specification and type testing
ISO 23802, Gas cylinders - Composite tubes permanently mounted in a frame - Periodic inspection and testing
EN 1440:2016+A1:2018/A2:2019, LPG equipment and accessories - Transportable refillable traditional welded and brazed steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders - Periodic inspection
EN ISO 10462:2013/A1, Gasflaskor - Acetylenflaskor - Återkommande kontroll och underhåll - Tillägg 1 (ISO 10462:2013/DAM 1:2018)
ISO 11114-1, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 1: Metalliska material
ISO 11439:2013/Amd 1, Gasflaskor - Högtrycksflaskor för bränsletankar till naturgasdrivna motorfordon - Tillägg 1
ISO 14456:2015/Amd 1, Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder - Tillägg 1
EN ISO 11118:2015/A1, Gasflaskor - Ej återfyllningsbara metalliska gasflaskor - Specifikationer och provningsmetoder (ISO 11118:2015:DAM 1:2018)
ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
ISO 9809-4, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 4: Gasflaskor av rostfritt stål med brottgräns mindre än 1 100 MPa
EN ISO 9809-3, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 3: Gasflaskor av normaliserade stål (ISO/DIS 9809-3:2018)
EN ISO 9809-2, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 2: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns större än eller lika med 1 100 MPa (ISO/DIS 9809-2:2018)
EN ISO 9809-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 1: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns mindre än 1 100 MPa (ISO/DIS 9809-1:2018)
EN 16728:2016+A1:2018/A2:2019, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Andra än traditionella svetsade och lödda återfyllningsbara gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Återkommande kontroll
ISO 407, Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections
ISO 11117, Gasflaskor - Ventilkåpor och ventilskydd - Konstruktion, tillverkning och provning
EN ISO 15995, Gasflaskor - Specifikationer och provning för gasflaskventiler för gasol (LPG) - Manuellt manövrerade (ISO/DIS 15995:2018)
EN ISO 14245, Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self-closing (ISO/DIS 14245:2018)
EN 15202, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Grundläggande driftmått på ventilutlopp för gasolflaskor och tillhörande utrustning för anslutningar
ISO 23088, Gas cylinders - Periodic inspection and testing of welded steel pressure drums - Capacities up to 1 000 l
EN ISO 19884, Vätgas - Gasflaskor och storflaskor för stationär lagring
ISO 10961, Gasflaskor - Flaskpaket - Konstruktion, tillverkning, provning och kontroll
ISO PRF 11513, Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade stålflaskor innehållande material för lagring av gas vid sub-atmosfäriskt tryck (exklusive acetylen) - Konstruktion, tillverkning, provning, användning och återkommande kontroll
EN , Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders for hydrogen
ISO 10297:2014/A1, Gasflaskor - Gasflaskventiler - Specifikationer och typprovning - Tillägg1: Tryckfat och storflaskor
ISO 11118:2015/Amd 1, Gasflaskor - Ej återfyllningsbara metalliska gasflaskor - Specifikationer och provningsmetoder
ISO 14246:2014/A1, Gasflaskor - Gasflaskventiler -Tillverkningsprovning och kontroller
ISO 21985, Non-refillable metallic gas cylinders for use with portable butane gas cookers - Construction, inspection, testing and marking
ISO 11363-1, Gasflaskor - Koniska gängor av typ 17E och 25E för anslutning av ventil till gasflaska - Del 1: Specifikationer
ISO 9809-3, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 3: Gasflaskor av normaliserade stål
ISO 9809-2, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 2: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns större än eller lika med 1 100 MPa
ISO 9809-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 1: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns mindre än 1 100 MPa
ISO/TR 11364, Gasflaskor - Sammanställning av nationella och internationella halsgängor till ventilanslutningar/gasflaskor och deras system av identifiering och märkning
CEN/TR 14473, Gasflaskor - Porös massa för acetylenflaskor
EN 15888, Gasflaskor - Flaskpaket - Återkommande kontroll och provning
ISO 10156, Gaser och gasblandningar - Beräkning av brandrisk och oxidationsförmåga för val av ventilutlopp
EN 12245, Gasflaskor - Hellindade gasflaskor av kompositmaterial
EN 12807, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Återfyllningsbara lödda gasflaskor för gasol (LPG) - Konstruktion och tillverkning
ISO 11513:2011/A1, Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders containing materials for sub-atmospheric gas packaging (excluding acetylene) - Design, construction, testing, use and periodic inspection
ISO 21007-2, Gasflaskor - Identifiering och märkning via radiofrekvensteknik - Del 2: Numreringsplan för radiofrekvensidentifiering
ISO 10783, Testing methods used for evaluating steels exposed to hydrogen gas - Review of test data
ISO/TR 13086-2, Gasflaskor - Vägledning för konstruktion av kompositgasflaskor - Del 2:
ISO 17445, Valve outlets for gas cylinders filled with hydrogen - Specification for valves having a working pressure of between 50 MPa (500 bar) and 80 MPa (800 bar
ISO 22435, Gasflaskventiler med integrerad tryckregulator - Specifikation och typprovning
ISO 17446, Valve outlets for gas cylinders - Specification for valves having a working pressure of between 30 MPa (300 bar) and 50 MPa (500 bar)
ISO 13341:2010/Amd 1, Gasflaskor - Montering av ventiler till gasflaskor
ISO 17519.2, Gasflaskor — Återfyllningsbara fast monterade storflaskor av komposit för transport
ISO , Development of provisions for manufacturing defects and manufacturing imperfections for seamless steel and aluminium alloy gas cylinders
ISO 14266, Gas cylinders - Cylinders of composite construction - Inspection at time of filling
EN ISO 28622, Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) (ISO/DIS 28622:2008)
Visa fler Visa färre
Utgivet 173 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 296/AG 01, Återkommande kontroll av gasflaskor
Deltagare 18 företag och organisationer
AB Upplands Brandservice, Uppsala
AGA AS, OSLO
AGA Gas AB, Lidingö
Air Liquide Gas AB, Malmö
Ekma-Luft AB, Mullsjö
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
FMV – Försvarets materielverk, Hårsfjärden
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Interspiro AB, Täby
Kiwa Inspecta AB, Solna
L Rönning AB, Ängelholm
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
Primagaz Sverige AB, Stenungsund
Sievert AB, Solna
Spiromec AB, Linköping
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, Borås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 58, Gas cylinders
ISO/TC 58/SC 2, Cylinder fittings
ISO/TC 58/SC 3, Cylinder design
ISO/TC 58/SC 3/WG 37, Refillable welded steel cylinders
ISO/TC 58/SC 4, Operational requirements for gas cylinders
CEN/TC 181, Appliances and leisure vehicle installations using liquefied petroleum gas and appliances using natural gas for outdoor use
CEN/TC 23, Transportable gas cylinders
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar Enheter för vätskelagring Tryckkärl Ventiler Ventiler Allmänt Tryckkärl Tryckregulatorer Fritidsbåtar Produkter från kemisk industri Gaser för industriellt bruk Gasformiga bränslen