Standardutveckling · SIS/TK 296

Gasflaskor

Vill du vara alltid uppdaterad med de nya regler (ADR, TPED, PED) och standarder som kommer? Behöver du kanske hjälp med tolkning av regelverk, föreskrifter, EU-direktiv och standarder? Vill du träffa branschen?

SIS tekniska kommitté för gasflaskor arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler som gäller för gasflaskor, deras ventiler, tillbehör och krav angående konstruktion, tillverkning drift och underhåll. Vi vill upprätthålla lätttillgänglighet till standarder och regler (ADR-S, TPED, PED etc) som uppdateras regelbundet. Kommittén försöker att ha en gemensam tolkning av regler.

Att upprätta dessa säkerhetskrav ger i slutänden säkra och kostnadseffektiva gasflaskor.

Standarderna för gasflaskor utarbetas för att stödja kraven i internationella regler och EU-direktiv, vilket även underlättar handeln.

Det är viktigt för branschen att utbyta erfarenheter, svårigheter, informeras om inträffade olyckor. Vi har en neutral plattform där man kan diskutera och förstå var svårigheter finns samt ge sina synpunkter. Alla röster är viktiga.

Vi bevakar nya tekniker, nya utrustningar till exempel ultraljudprovning.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder (bl a standarder för återkommande kontroll enligt 6.2.4 i ADR) för gasflaskor, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN och internationella ISO kommittéer:

  • CEN/TC 23 Transportable gas cylinders,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för gasflaskor),
  • ISO/TC 58 Gas cylinders.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 190 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 296/AG 01, Återkommande kontroll av gasflaskor
Deltagare 34 företag och organisationer
Air Liquide Gas AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Solna
Brandab Skydd & Säkerhet AB, Karlskrona
C G Kull AB, Karlstad
Dyk- & Flottservice AB, Malmö
Ekma-Luft AB, Mullsjö
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Firespect AB, Hyssna
Fogmaker International AB, Växjö
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarsmakten, Arboga
Gas Bottle Testcenter AB, Vara
Gasbolaget i Dalarna AB, Falun
Gasflaskkontroll Sverige AB, Haninge
Göteborgs Brandservice AB, Västra Frölunda
Interspiro AB, Täby
Kiwa Sweden AB, Solna
L Rönning AB, Ängelholm
Linde Gas AB, KNIVSTA
Linde Gas AS, OSLO
Luleå Brand & Industriservice AB, Luleå
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Presto AB, Katrineholm
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
Primagaz Sverige AB, Stenungsund
Ragnarssons Brandservice AB, Åsarp
Sievert AB, Solna
Spiromec AB, Linköping
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Survitec Sweden AB, Hisings Backa
Sweonor AB, Våxtorp
Tec N' Rec Diving KB, Göteborg
Vikingsoda AB, ,Upplands Väsby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 58, Gas cylinders
ISO/TC 58/SC 2, Cylinder fittings
ISO/TC 58/SC 3, Cylinder design
ISO/TC 58/SC 4, Operational requirements for gas cylinders
CEN/TC 23, Transportable gas cylinders
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Tryckkärl (23.020.30) Ventiler (23.060) Ventiler Allmänt (23.060.01) Tryckkärl (23.020.30) Tryckregulatorer (23.060.40) Fritidsbåtar (47.080) Produkter från kemisk industri (71.100) Gaser för industriellt bruk (71.100.20) Gasformiga bränslen (75.160.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att gå till SIS Documents och röstningsportalen, följ länkarna nedan.

TK 296

TK 296/AG 1

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Jörgen Erlandsson
Ordförande
Ekma-Luft AB