Standardutveckling · SIS/TK 296

Gasflaskor

Vill du vara alltid uppdaterad med de nya regler (ADR, TPED, PED) och standarder som kommer? Behöver du kanske hjälp med tolkning av regelverk, föreskrifter, EU-direktiv och standarder? Vill du träffa branschen?

SIS tekniska kommitté för gasflaskor arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler som gäller för gasflaskor, deras ventiler, tillbehör och krav angående konstruktion, tillverkning drift och underhåll. Vi vill upprätthålla lätttillgänglighet till standarder och regler (ADR-S, TPED, PED etc) som uppdateras regelbundet. Kommittén försöker att ha en gemensam tolkning av regler.

Att upprätta dessa säkerhetskrav ger i slutänden säkra och kostnadseffektiva gasflaskor.

Standarderna för gasflaskor utarbetas för att stödja kraven i internationella regler och EU-direktiv, vilket även underlättar handeln.

Det är viktigt för branschen att utbyta erfarenheter, svårigheter, informeras om inträffade olyckor. Vi har en neutral plattform där man kan diskutera och förstå var svårigheter finns samt ge sina synpunkter. Alla röster är viktiga.

Vi bevakar nya tekniker, nya utrustningar till exempel ultraljudprovning.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder (bl a standarder för återkommande kontroll enligt 6.2.4 i ADR) för gasflaskor, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN och internationella ISO kommittéer:

  • CEN/TC 23 Transportable gas cylinders,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för gasflaskor),
  • ISO/TC 58 Gas cylinders.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 45 standarder
ISO 22435, Gasflaskventiler med integrerad tryckregulator - Specifikation och typprovning
ISO 11513:2011/A1, Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders containing materials for sub-atmospheric gas packaging (excluding acetylene) - Design, construction, testing, use and periodic inspection
EN 12245, Gasflaskor - Hellindade gasflaskor av kompositmaterial
CEN/TR 14473, Gasflaskor - Porös massa för acetylenflaskor
ISO 9809-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 1: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns mindre än 1 100 MPa
ISO 9809-2, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 2: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns större än eller lika med 1 100 MPa
ISO 9809-3, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 3: Gasflaskor av normaliserade stål
ISO 21985, Non-refillable metallic gas cylinders for use with portable butane gas cookers - Construction, inspection, testing and marking
ISO 11118:2015/Amd 1, Gasflaskor - Ej återfyllningsbara metalliska gasflaskor - Specifikationer och provningsmetoder
EN , Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders for hydrogen
EN ISO 19884, Vätgas - Gasflaskor och storflaskor för stationär lagring (ISO 19884:2019)
EN 16728:2016+A1:2018/A2:2019, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Andra än traditionella svetsade och lödda återfyllningsbara gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Återkommande kontroll
ISO 9809-4, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 4: Gasflaskor av rostfritt stål med brottgräns mindre än 1 100 MPa
ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
EN ISO 11118:2015/A1, Gasflaskor - Ej återfyllningsbara metalliska gasflaskor - Specifikationer och provningsmetoder Tillägg 1 (ISO 11118:2015:DAM 1:2018)
ISO 14456:2015/Amd 1, Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder - Tillägg 1
ISO 11439:2013/Amd 1, Gasflaskor - Högtrycksflaskor för bränsletankar till naturgasdrivna motorfordon - Tillägg 1
ISO 11114-1, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 1: Metalliska material
EN 1440:2016+A1:2018/A2:2019, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Traditionella svetsade och lödda återfyllningsbara gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Återkommande kontroll
ISO 23802, Gas cylinders - Composite tubes permanently mounted in a frame - Periodic inspection and testing
ISO 11114-2, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 2: Icke metalliska material
ISO 23876, Gas cylinders - Cylinders and tubes of composite construction - Acoustic emission (AE) testing for periodic inspection and testing
ISO 11119-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara flaskor och storflaskor av kompositmaterial - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 1: Dellindade fiberförstärkta gasflaskor och storflaskor av kompositmaterial , med kapacitet till och med 450 l
ISO 11119-2, Gasflaskor - Återfyllningsbara flaskor och storflaskor av kompositmaterial - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 2: Hellindade fiberförstärkta flaskor och storflaskor av kompositmaterial med metallisk lastbärande innerbehållare, med kapacitet till och med 450 l
ISO 11119-3, Gasflaskor - Återfyllningsbara flaskor och storflaskor av kompositmaterial - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 3: Hellindade fiberförstärkta flaskor och storflaskor av kompositmaterial med metallisk och icke metallisk ej lastbärande innerbehållare, med kapacitet till och med 450 l
EN 17339, Gasflaskor - Gasflaskor och storflaskor hellindade med kolfibermaterial för hydrogen
ISO 11114-5, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 5: Test methods for selecting plastic liners
ISO 17871, Gasflaskor - Gasflaskventiler för snabb tömning - Specifikationer och typprovning
EN ISO 11114-1, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 1: Metalliska material (ISO 11114-1:2020)
ISO 16148:2016/Amd 1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål - Akustisk emission undersökning (AT) och ultraljudprovning undersökning (UT) för återkommande kontroll och provning
EN ISO 16964, Gasflaskor - Flexibla anslutningsslangar - Specifikationer och provning (ISO 16964:2019)
EN ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
EN ISO 407, Små gasflaskor för medicinska gaser - Ventilanslutningar typ pin-index
EN 13953, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Säkerhetsventil för återfyllningsbara gasolflaskor
ISO 13088:2011/Amd 1, Gasflaskor - Flaskpaket för acetylen - Villkor och kontroll vid fyllning
EN 14894, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Märkning av gasflaskor och tryckfat
EN 16119, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Tätningsmuttrar och plugg för ventiller för gasolflaskor och tankar - Specifikation och provning
ISO 407, Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections
ISO 22434, Gasflaskor - Kontroll och underhåll av ventiler för gasflaskor
EN 14427, Utrustning och tillbehör för gasol LPG - Återfyllningsbara gasolflaskor (LPG) av kompositmaterial - Konstruktion och tillverkning
EN ISO 17871, Gasflaskor - Gasflaskventiler för snabb tömning - Specifikationer och typprovning (ISO 17871:2019)
EN ISO 16148:2016/A1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål - Akustisk emission undersökning (AT) och ultraljudprovning undersökning (UT) för återkommande kontroll och provning
ISO 11515, Gasflaskor - Återfyllningsbara förstärkta storflaskor av kompositmaterial med vattenkapacitet från 150 l till och med 3000 l - Beräkning, konstruktion och provning
EN ISO 13088:2011/A1, Gasflaskor - Flaskpaket för acetylen - Villkor och kontroll vid fyllning - Tillägg 1 (ISO 13088:2011/Amd 1: 2020)
ISO 23826, Gas cylinders - Ball valves - Specification and type testing
Visa fler Visa färre
Utgivet 175 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 296/AG 01, Återkommande kontroll av gasflaskor
Deltagare 19 företag och organisationer
AB Upplands Brandservice, Uppsala
AGA AS, OSLO
Air Liquide Gas AB, Malmö
Ekma-Luft AB, Mullsjö
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Fogmaker International AB, Växjö
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Interspiro AB, Täby
Kiwa Inspecta AB, Solna
L Rönning AB, Ängelholm
Linde Gas AB, Lidingö
Linde Gas AB, Knivsta
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
Primagaz Sverige AB, Stenungsund
Sievert AB, Solna
Spiromec AB, Linköping
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll, Bromma
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, Fagersta
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 58, Gas cylinders
ISO/TC 58/SC 2, Cylinder fittings
ISO/TC 58/SC 3, Cylinder design
ISO/TC 58/SC 4, Operational requirements for gas cylinders
CEN/TC 181, Dedicated liquefied petroleum gas appliances
CEN/TC 23, Transportable gas cylinders
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Tryckkärl (23.020.30) Ventiler (23.060) Ventiler Allmänt (23.060.01) Tryckkärl (23.020.30) Tryckregulatorer (23.060.40) Fritidsbåtar (47.080) Produkter från kemisk industri (71.100) Gaser för industriellt bruk (71.100.20) Gasformiga bränslen (75.160.30)