Standardutveckling · SIS/TK 296

Gasflaskor

Vill du vara alltid uppdaterad med de nya regler (ADR, TPED, PED) och standarder som kommer? Behöver du kanske hjälp med tolkning av regelverk, föreskrifter, EU-direktiv och standarder? Vill du träffa branschen?

SIS tekniska kommitté för gasflaskor arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler som gäller för gasflaskor, deras ventiler, tillbehör och krav angående konstruktion, tillverkning drift och underhåll. Vi vill upprätthålla lätttillgänglighet till standarder och regler (ADR-S, TPED, PED etc) som uppdateras regelbundet. Kommittén försöker att ha en gemensam tolkning av regler.

Att upprätta dessa säkerhetskrav ger i slutänden säkra och kostnadseffektiva gasflaskor.

Standarderna för gasflaskor utarbetas för att stödja kraven i internationella regler och EU-direktiv, vilket även underlättar handeln.

Det är viktigt för branschen att utbyta erfarenheter, svårigheter, informeras om inträffade olyckor. Vi har en neutral plattform där man kan diskutera och förstå var svårigheter finns samt ge sina synpunkter. Alla röster är viktiga.

Vi bevakar nya tekniker, nya utrustningar till exempel ultraljudprovning.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder (bl a standarder för återkommande kontroll enligt 6.2.4 i ADR) för gasflaskor, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN och internationella ISO kommittéer:

  • CEN/TC 23 Transportable gas cylinders,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för gasflaskor),
  • ISO/TC 58 Gas cylinders.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 48 standarder
ISO 22435, Gasflaskventiler med integrerad tryckregulator - Specifikation och typprovning
ISO 11513:2011/A1, Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders containing materials for sub-atmospheric gas packaging (excluding acetylene) - Design, construction, testing, use and periodic inspection
EN 12245, Gasflaskor - Hellindade gasflaskor av kompositmaterial
CEN/TR 14473, Gasflaskor - Porös massa för acetylenflaskor
ISO 9809-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 1: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns mindre än 1 100 MPa
ISO 9809-2, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 2: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns större än eller lika med 1 100 MPa
ISO 9809-3, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 3: Gasflaskor av normaliserade stål
ISO 21985, Non-refillable metallic gas cylinders for use with portable butane gas cookers - Construction, inspection, testing and marking
ISO 11118:2015/Amd 1, Gasflaskor - Ej återfyllningsbara metalliska gasflaskor - Specifikationer och provningsmetoder
EN , Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders for hydrogen
ISO 9809-4, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 4: Gasflaskor av rostfritt stål med brottgräns mindre än 1 100 MPa
ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
ISO 14456:2015/Amd 1, Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder - Tillägg 1
ISO 11439:2013/Amd 1, Gasflaskor - Högtrycksflaskor för bränsletankar till naturgasdrivna motorfordon - Tillägg 1
ISO 23802, Gas cylinders - Composite tubes permanently mounted in a frame - Periodic inspection and testing
ISO 11114-2, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 2: Icke metalliska material
ISO 23876, Gas cylinders - Cylinders and tubes of composite construction - Acoustic emission (AE) testing for periodic inspection and testing
ISO 11119-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara flaskor och storflaskor av kompositmaterial - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 1: Dellindade fiberförstärkta gasflaskor och storflaskor av kompositmaterial , med kapacitet till och med 450 l
ISO 11119-2, Gasflaskor - Återfyllningsbara flaskor och storflaskor av kompositmaterial - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 2: Hellindade fiberförstärkta flaskor och storflaskor av kompositmaterial med metallisk lastbärande innerbehållare, med kapacitet till och med 450 l
ISO 11119-3, Gasflaskor - Återfyllningsbara flaskor och storflaskor av kompositmaterial - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 3: Hellindade fiberförstärkta flaskor och storflaskor av kompositmaterial med metallisk och icke metallisk ej lastbärande innerbehållare, med kapacitet till och med 450 l
ISO 11114-5, Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 5: Test methods for selecting plastic liners
EN ISO 11623, Gas cylinders - Composite construction - Periodic inspection and testing
EN ISO 407, Små gasflaskor för medicinska gaser - Ventilanslutningar typ pin-index
EN 13953, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Säkerhetsventil för återfyllningsbara gasolflaskor
EN 14894, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Märkning av gasflaskor och tryckfat
EN 16119, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Tätningsmuttrar och plugg för ventiler för gasolflaskor och tankar - Specifikation och provning
ISO 407, Small medical gas cylinders - Pin-index yoke-type valve connections
ISO 22434, Gasflaskor - Kontroll och underhåll av ventiler för gasflaskor
EN 14427, Utrustning och tillbehör för gasol LPG - Återfyllningsbara gasolflaskor (LPG) av kompositmaterial - Konstruktion och tillverkning
ISO 18119:2018/Amd 1, Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål, olegerat och legerat aluminium - Återkommande kontroll och provning
ISO 11515, Gasflaskor - Återfyllningsbara förstärkta storflaskor av kompositmaterial med vattenkapacitet från 450 l till och med 3000 l - Beräkning, konstruktion och provning
ISO 24676, Oxygen pressure surge testing
EN ISO 20475, Gasflaskor - Flaskpaket - Återkommande kontroll och provning
EN ISO 23088, Gasflaskor - Återkommande kontroll och provning av svetsade tryckfat av stål - Med kapacitet till och med 1000 l
ISO 23826, Gas cylinders - Ball valves - Specification and type testing
ISO 10297:2020, Gas cylinders — Cylinder valves — Specification and type testing
ISO 22435:2020, Gas cylinders — Cylinder valves with integrated pressure regulators — Specification and type testing
EN ISO 18119:2018/A1, Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål och av aluminiumlegering - Återkommande kontroll och provning
EN 15609, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Framdrivningssystem med gasol för båtar och fartyg - Installationskrav
ISO 7866:2012/Amd 1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av aluminiumlegeringar - Konstruktion, tillverkning och provning - Tillägg 1
EN ISO 7866:2012/A1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av aluminiumlegeringar - Konstruktion, tillverkning och provning - Tillägg 1
EN ISO 10298, Gasflaskor - Gaser och gasblandningar - Bestämning av toxicitet för valet av ventilutlopp
EN ISO 11755, Gasflaskor - Flaskpaket för komprimerade och kondenserade gaser (exklusive acetylene) - kontroll vid fyllning
EN ISO 13338, Gasflaskor - Gaser och gasblandningar - Bestämning av korrosivitet på vävnader för valet av ventilutlopp
EN ISO 15245-1, Gasflaskor - Parallella gängor för anslutning av ventil till gasflaska - Del 1: Specifikation
ISO 15245-1, Gasflaskor - Parallella gängor för anslutning av ventil till gasflaska - Del 1: Specifikation
ISO 22434, Transportable gas cylinders — Inspection and maintenance of cylinder valves
EN ISO 23826, Gas cylinders - Ball valves - Specification and testing
Visa fler Visa färre
Utgivet 175 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 296/AG 01, Återkommande kontroll av gasflaskor
Deltagare 26 företag och organisationer
AB Upplands Brandservice, Uppsala
Air Liquide Gas AB, MALMÖ
Brandab Skydd & Säkerhet AB, Karlskrona
C G Kull AB, Karlstad
Ekma-Luft AB, MULLSJÖ
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Fogmaker International AB, Växjö
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarets Materielverk FMV Marinverkstäder, KARLSKRONA
Gasbolaget i Dalarna AB, Falun
Gasflaskkontroll Sverige AB, Haninge
Interspiro AB, TÄBY
Kiwa Inspecta AB, SOLNA
L Rönning AB, Ängelholm
Linde Gas AB, Lidingö
Linde Gas AB, Knivsta
Linde Gas AS, OSLO
Luleå Brand & Industriservice AB, Luleå
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Presto Brandsäkerhet AB, KATRINEHOLM
Primagaz Sverige AB, Stenungsund
Sievert AB, SOLNA
Spiromec AB, LINKÖPING
Styrelsen för ackreditering & teknisk kontroll Swedac, BORÅS
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, BROMMA
Uddevalla Brandservice AB, TROLLHÄTTAN
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 7 internationella kommittéer
ISO/TC 58, Gas cylinders
ISO/TC 58/SC 2, Cylinder fittings
ISO/TC 58/SC 3, Cylinder design
ISO/TC 58/SC 4, Operational requirements for gas cylinders
CEN/TC 181, Dedicated liquefied petroleum gas appliances
CEN/TC 23, Transportable gas cylinders
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Tryckkärl (23.020.30) Ventiler (23.060) Ventiler Allmänt (23.060.01) Tryckkärl (23.020.30) Tryckregulatorer (23.060.40) Fritidsbåtar (47.080) Produkter från kemisk industri (71.100) Gaser för industriellt bruk (71.100.20) Gasformiga bränslen (75.160.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 296.

 

Klicka här för att ta dig till den digitala arbetsytan och röstningsportalen för SIS/TK 296/AG 1.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektassistent
emma.stenberg@sis.se