Standardutveckling · SIS/TK 296

Gasflaskor

Vill du vara alltid uppdaterad med de nya regler (ADR, TPED, PED) och standarder som kommer? Behöver du kanske hjälp med tolkning av regelverk, föreskrifter, EU-direktiv och standarder? Vill du träffa branschen?

SIS tekniska kommitté för gasflaskor arbetar bland annat med att sprida kunskap om standarder och regler som gäller för gasflaskor, deras ventiler, tillbehör och krav angående konstruktion, tillverkning drift och underhåll. Vi vill upprätthålla lätttillgänglighet till standarder och regler (ADR-S, TPED, PED etc) som uppdateras regelbundet. Kommittén försöker att ha en gemensam tolkning av regler.

Att upprätta dessa säkerhetskrav ger i slutänden säkra och kostnadseffektiva gasflaskor.

Standarderna för gasflaskor utarbetas för att stödja kraven i internationella regler och EU-direktiv, vilket även underlättar handeln.

Det är viktigt för branschen att utbyta erfarenheter, svårigheter, informeras om inträffade olyckor. Vi har en neutral plattform där man kan diskutera och förstå var svårigheter finns samt ge sina synpunkter. Alla röster är viktiga.

Vi bevakar nya tekniker, nya utrustningar till exempel ultraljudprovning.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ger företag, myndigheter och organisationer tillfälle att påverka utformningen av europeiska och internationella standarder (bl a standarder för återkommande kontroll enligt 6.2.4 i ADR) för gasflaskor, så att innehållet i den slutliga standarden motsvarar förväntningarna på säkerhet och kostnadseffektivitet samt i tillämpliga fall stöder föreskrifterna.

Kommittén deltar aktivt i flera europeiska CEN och internationella ISO kommittéer:

  • CEN/TC 23 Transportable gas cylinders,
  • CEN/TC 286 Liquefied petroleum gas equipment and accessories (bara för gasflaskor),
  • ISO/TC 58 Gas cylinders.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 41 standarder
ISO 22435, Gasflaskor - Gasflaskventiler med integrerad tryckregulator - Specifikation och typprovning
ISO 11513:2011/A1, Gas cylinders - Refillable welded steel cylinders containing materials for sub-atmospheric gas packaging (excluding acetylene) - Design, construction, testing, use and periodic inspection
ISO 9809-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 1: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns mindre än 1 100 MPa
ISO 9809-2, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 2: Gasflaskor av seghärdningsstål med brottgräns större än eller lika med 1 100 MPa
ISO 9809-3, Gasflaskor - Återfyllningsbara sömlösa gasflaskor av stål - Konstruktion, tillverkning och provning - Del 3: Gasflaskor av normaliserade stål
ISO 21985, Non-refillable metallic gas cylinders for use with portable butane gas cookers - Construction, inspection, testing and marking
EN , Transportable gas cylinders - Fully wrapped composite cylinders for hydrogen
ISO 14456:2015/Amd 1, Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder - Tillägg 1
ISO 23802, Gas cylinders - Composite tubes permanently mounted in a frame - Periodic inspection and testing
EN 13322-1, Gasflaskor - Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål - Konstruktion och tillverkning - Del 1: Kolstål
ISO 11114-5:2021, Gasflaskor - Kompatibilitet mellan material i gasflaska respektive ventil med gasinnehåll - Del 5: Provningsmetoder för val av liner (innermaterial) i plast)
ISO 24676, Oxygen pressure surge testing
ISO 23826:2021, Gasflaskor - Kulventiler - Specifikation och provning
ISO 10297:2023, Gasflaskor - Gasflaskventiler - Specifikationer och typprovning
ISO 22435:2023, Gasflaskor - Gasflaskventiler med integrerad tryckregulator - Specifikation och typprovning
ISO 13338:2022, Gasflaskor - Gaser och gasblandningar - Bestämning av korrosivitet för valet av ventilutlopp
EN 13385, Gasflaskor - Batterifordon för komprimerade och kondenserade gaser (exklusive acetylen) - Kontroll vid fyllning
EN 17533, Vätgas - Gasflaskor och storflaskor för stationär lagring
EN 14893, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Transportabelt tryckfat för gasol (LPG) av metalliska material med kapacitet från 150 till och med 1000 l
ISO 19016, Gasflaskor - Gasflaskor och storflaskor av kompositmaterial - Modal akustisk emissionsprovning (MAE) för återkommande kontroll och provning
EN 17339, Gasflaskor - Gasflaskor och storflaskor hellindade med kolfibermaterial för vätgas
ISO 14456, Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder (FTSC)
ISO 19078, Gasflaskor - Kontroll av gasflaskinstallation och förnyad kvalificering av högtrycksflaskor för mobila bränsletankar till naturgasdrivna motorfordon
ISO 17519, Gasflaskor — Återfyllningsbara fast monterade storflaskor av komposit för transport
ISO 15995:2021/Amd 1, Gasflaskor - Specifikationer och provning för gasflaskventiler för gasol (LPG) - Manuellt manövrerade - Tillägg 1
ISO 14245:2021/Amd 1, Gasflaskor - Specifikationer och provning av gasflaskventiler för gasol (LPG) - Självstängande - Tillägg 1
EN ISO 14245:2021/A1, Gasflaskor - Specifikationer och provning av gasflaskventiler för gasol (LPG) - Självstängande - Tillägg 1
EN ISO 15995:2021/A1, Gasflaskor - Specifikationer och provning för gasflaskventiler för gasol (LPG) - Manuellt manövrerade - Tillägg 1
CEN/TS 16765, Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Miljöhänsyn för CEN/TC 286 standarder
SS-INSTA 852:2023, Gasflaskventiler för provtryck på flaskan upp till 300 bar - Ventilutloppsanslutning (exklusive gasol)
EN ISO 14456, Gasflaskor - Gasegenskaper och tillhörande klassificeringskoder (FTSC)
EN ISO 22435, Gasflaskor - Gasflaskventiler med integrerad tryckregulator - Specifikation och typprovning
EN ISO 10297, Gasflaskor - Gasflaskventiler - Specifikationer och typprovning
ISO 18119:2018/Amd 2:2023, Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål, olegerat och legerat aluminium - Återkommande kontroll och provning - Tillägg 2
EN ISO 18119:2018/A2, Gasflaskor - Sömlösa gasflaskor och storflaskor av stål, olegerat och legerat aluminium - Återkommande kontroll och provning - Tillägg 2
ISO 11118:2023, Gasflaskor - Ej återfyllningsbara metalliska gasflaskor - Specifikationer och testmetoder
ISO 10286:2023, Glasflaskor - Terminologi
EN ISO 10286:2023, Glasflaskor - Terminologi
, LPG Equipment and accessories - Cylinder transportation racks controls
ISO 17871:2020/Amd 1, Gasflaskor - Gasflaskventiler för snabb tömning - Specifikationer och typprovning - Tillägg 1
EN ISO 17871:2020/A1, Gasflaskor - Gasflaskventiler för snabb tömning - Specifikationer och typprovning - Tillägg 1
Visa fler Visa färre
Utgivet 191 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 296/AG 01, Återkommande kontroll av gasflaskor
Deltagare 34 företag och organisationer
Air Liquide Gas AB, Malmö
Arbetsmiljöverket, Solna
Brandab Skydd & Säkerhet AB, Karlskrona
C G Kull AB, Karlstad
Dyk- & Flottservice AB, Malmö
Ekma-Luft AB, Mullsjö
Energigas Sverige Service AB, Stockholm
Firespect AB, Hyssna
Fogmaker International AB, Växjö
Försvarets Materielverk FMV, Stockholm
Försvarsmakten, Arboga
Gas Bottle Testcenter AB, Vara
Gasbolaget i Dalarna AB, Falun
Gasflaskkontroll Sverige AB, Haninge
Göteborgs Brandservice AB, Västra Frölunda
Interspiro AB, Täby
Kiwa Sweden AB, Solna
L Rönning AB, Ängelholm
Linde Gas AB, KNIVSTA
Linde Gas AS, OSLO
Luleå Brand & Industriservice AB, Luleå
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Karlstad
Presto AB, Katrineholm
Presto Brandsäkerhet AB, Katrineholm
Primagaz Sverige AB, Stenungsund
Ragnarssons Brandservice AB, Åsarp
Sievert AB, Solna
Spiromec AB, Linköping
Styrelsen för ackreditering & teknisk ko, Borås
Styrelsen för Ackreditering & Teknisk Kontroll SWEDAC, Borås
Survitec Sweden AB, Hisings Backa
Sweonor AB, Våxtorp
Tec N' Rec Diving KB, Göteborg
Vikingsoda AB, ,Upplands Väsby
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 58, Gas cylinders
ISO/TC 58/SC 2, Cylinder fittings
ISO/TC 58/SC 3, Cylinder design
ISO/TC 58/SC 4, Operational requirements for gas cylinders
CEN/TC 23, Transportable gas cylinders
CEN/TC 286, Liquefied petroleum gas equipment and accessories
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du delta? Läs mer
Aktuella remisser Att kommentera

Ämnesområden

Fluidsystem och delar (23) Enheter för vätskelagring (23.020) Tryckkärl (23.020.30) Ventiler (23.060) Ventiler Allmänt (23.060.01) Tryckkärl (23.020.30) Tryckregulatorer (23.060.40) Fritidsbåtar (47.080) Produkter från kemisk industri (71.100) Gaser för industriellt bruk (71.100.20) Gasformiga bränslen (75.160.30)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att gå till SIS Documents och röstningsportalen, följ länkarna nedan.

TK 296

TK 296/AG 1

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Pierre Carpentier
Projektledare
pierre.carpentier@sis.se

Emma Stenberg
Projektkoordinator
+46704533317
emma.stenberg@sis.se

Jörgen Erlandsson
Ordförande
Ekma-Luft AB