Standard Svensk standard · SS-EN 1442:2017

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Återfyllningsbara svetsade gasflaskor av stål för gasol (LPG) - Konstruktion och tillverkning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the minimum requirements for the design, construction and testing during manufacture of transportable refillable welded steel Liquefied Petroleum Gas (LPG) cylinders, of water capacity from 0,5 l up to and including 150 l. This European Standard applies only to cylinders having a circular cross-section. Cylinders designed and constructed to the requirements of this European Standard may be over-moulded; additional requirements for these cylinders set out in Annex B.

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Design and construction

Artikelnummer: STD-8026770

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-06-07

Antal sidor: 60

Ersätter: SS-EN 14427:2014 , SS-EN 1442:2006+A1:2008