Standard Svensk standard · SS 3639:2018

Gasflaskor med stigarrör - Märkning

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the marking with a label with text and a metal ring for gas cylinders equipped with siphon tube

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinder with syphone tube - Marking

Artikelnummer: STD-80004888

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-06-29

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 3639