Standard Svensk standard · SS-EN 720-1

Gasflaskor - Gaser och gasblandningar - Del 1: Egenskaper hos rena gaser

Status: Gällande

Ämnesområden

Gasflaskor Gaser för industriellt bruk Gasformiga bränslen


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Transportable gas cylinders - Gases and gas mixtures - Part 1: Properties of pure gases

Artikelnummer: STD-25101

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-05-28

Antal sidor: 12