Standard Svensk standard · SS 367615

Gasflaskor - Ventilutlopp och kopplingar

Status: Gällande

Omfattning
Standarden omfattar ventilutlopp och kopplingar för gasflaskventiler avsedda för medicinska och industriella gaser. Bilaga A förtecknar de gaser som ventilerna är avsedda för. Denna standard anger endast dimensioner för ventilutloppen med tillhörande kopplingar. Gasflaskventilerna är avsedda för flaskor med max. 150 liters volym och med tryck

Ämnesområden

Tryckkärl (23.020.30)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31530

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-23

Antal sidor: 15

Ersätter: SS 3640