Standard Swedish standard · SS 367615

Gas cylinders - Valve outlets and couplings

Status: Valid

Scope
Standarden omfattar ventilutlopp och kopplingar för gasflaskventiler avsedda för medicinska och industriella gaser. Bilaga A förtecknar de gaser som ventilerna är avsedda för. Denna standard anger endast dimensioner för ventilutloppen med tillhörande kopplingar. Gasflaskventilerna är avsedda för flaskor med max. 150 liters volym och med tryck

Subjects

Pressure vessels


Product information

Language: English Swedish

Written by: SIS - Materialteknik

International title: Gas cylinders - Valve outlets and couplings

Article no: STD-31530

Edition: 1

Approved: 11/23/2001

No of pages: 15

Replaces: SS 3640