Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11621:2005

Gasflaskor - Procedurer för byte av gasslag (ISO 11621:1997)

Status: Gällande

Ämnesområden

Gasflaskor (23.020.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Procedures for change of gas service (ISO 11621:1997)

Artikelnummer: STD-41114

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-25

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 1795