Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 16769:2019

Utrustning och tillbehör för gasol (LPG) - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This document lists the terms and definitions for use in European Standards produced by CEN/TC 286.

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Tryckkärl (23.020.30) Gasflaskor (23.020.35)


Produktinformation

Språk: Engelska Franska Tyska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: LPG equipment and accessories - Terminology

Artikelnummer: STD-80012618

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-06-28

Antal sidor: 128

Ersätter: SIS-CEN/TS 16769:2015