Standard Svensk standard · SS-EN ISO 7225:2007

Gasflaskor - Varningsetiketter (ISO 7225:2005)

Status: Gällande · Tillägg: SS-EN ISO 7225:2007/A1:2012

Omfattning
This International Standard specifies the design, content (i.e. hazard symbols and text) and application of precautionary labels intended for use on individual gas cylinders containing single gases or gas mixtures. Labels for cylinders of bundles and labels for bundles are not covered by this International Standard.

Ämnesområden

Gasflaskor (23.020.35)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gasflaskor, SIS/TK 296

Internationell titel: Gas cylinders - Precautionary labels (ISO 7225:2005)

Artikelnummer: STD-61135

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-05-25

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1089-2