Standardutveckling · SIS/TK 230

Motordrivna trädgårdsredskap

I nästan varje villaträdgård finns en gräsklippare. Vanligt är också en grästrimmer och i många fall en häcksax. Detta är exempel på maskiner som inte bara används av villaägare utan också förekommer i många sammanhang som kommunal verksamhet och ibland annat i parker och på golfbanor.

Kommitténs syfte är att utforma tekniska lösningar som minskar riskerna för skada vid arbete med trädgårdsmaskiner och är inriktat på en internationell samordning och ska avse maskinsäkerhet och arbetsplatsens utformning för att säkra en god arbetsmiljö. Mycket av arbetet är knutet till EU:s Maskindirektiv.

Exempel på maskiner som behandlas är:

• Gräsklippare

• Häcksaxar

• Gräsluftare

• Kompostkvarnar

• Lövblåsare/uppsamlare

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén ska utgöra referensforum för svensk medverkan i det internationella arbetet. Genom aktiv medverkan i arbetsgrupper ska svenska intressen tas till vara vid utvecklingen av de standarder som tas fram. Arbetet omfattar alla ärenden inom ramen för:

CEN/TC 144/WG 7, Powered lawn and garden equipment. och

ISO/TC 23/SC 13, Powered lawn and garden equipment

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 22 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Fastighetsanställdas Förbund Avd 1, Stockholm
Husqvarna AB, Huskvarna
SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
Internationellt deltagande 8 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 13, Powered lawn and garden equipment
ISO/TC 23/SC 13/WG 13, Lawnmowers
ISO/TC 23/SC 13/WG 2, Snow throwers
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 4, Portable machines and pedestrian controlled machines
CEN/TC 144/WG 7, Powered Lawn and Garden equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se

David Sjörén
Ordförande
Fastighetsanställdas Förbund Avd 1