Standardutveckling · SIS/TK 212

Handhållna skogsmaskiner

Motorsågar räknas till särskilt farliga maskiner som inte bara fordrar särskild utbildning för säker användning men som också måste uppfylla allt strängare säkerhetskrav för att anses uppfylla EU:s maskindirektiv. Utöver motorsågar arbetar kommittén också med andra handhållna skogsmaskiner som röjsågar och stamkvistare.

Ett 30-tal internationella standarder har färdigställts under åren och finns också som svenska standarder. Standarderna har fått bred tillämpning i hela världen. En samling grundläggande standarder för säkerhet och mätning av maskinprestanda finns därmed tillgängliga som underlag också för det fortsatta arbetet med maskinsäkerhet.

Standarder finns för följande maskingrupper:

• Motorsågar

• Röjsågar

• Grästrimrar

• Stamkvistare

Arbetet är nu primärt inriktat på utveckling av standarderna för säkerhet samt för provning av maskinegenskaper som kast, stopptid, buller och vibrationer.

Påverka nationellt och internationellt

Sverige är ansvarigt för det internationella projektet Manually portable forest machinery - ISO/TC 23/SC 17 inom den internationella organisationen för standardisering, ISO. Sverige är också ansvarig för den europeiska motsvarigheten CEN/TC 144/WG 6 - Manually portable forestry machines.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 20 standarder
EN ISO 11806-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare - Del 2: Maskiner med ryggburen drivkälla
EN ISO 11806-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare - Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor
EN ISO 22867, Bärbara, handhållna skogs- och trädgårdsmaskiner med integrerad förbränningsmotor - Regler för vibrationsprovning - Vibrationer i handtag
ISO 22867, Bärbara, handhållna skogs- och trädgårdsmaskiner med integrerad förbränningsmotor - Regler för vibrationsprovning - Vibrationer i handtag
ISO 6533, Skogsmaskiner - Bärbara motorkedjesågar - Kastskydd - Mått
ISO 13772:2018/Amd 1, Skogsmaskiner - Bärbara motorsågar - Prestanda för icke-manuellt aktiverad kedjebroms - Tillägg 1
ISO 11806-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare - Del 2: Maskiner med ryggburen drivkälla
ISO 11806-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare - Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor
ISO 7915, Skogsmaskiner - Bärbara motorkedjesågar - Bestämning av handtagens hållfasthet
ISO 9467, Skogsmaskiner - Bärbara motorkedjesågar och röjsågar - Brandrisk från avgassystem
EN ISO 22868, Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2)
EN ISO 11681-2, Skogsmaskiner - Bärbara motorsågar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Trädbeskärningssågar
EN ISO 11681-1, Skogsmaskiner - Bärbara motorsågar - Säkerhetskrav och provning - Del 1: Motorsågar för skogsarbete
EN ISO 11680-2, Skogsmaskiner - Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare - Del 2: Maskiner för användning med ryggburen drivkälla
EN ISO 11680-1, Skogsmaskiner - Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare - Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor
ISO 11681-2, Skogsmaskiner - Bärbara motorsågar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Trädbeskärningssågar
ISO 11681-1, Skogsmaskiner - Bärbara motorsågar - Säkerhetskrav och provning - Del 1: Motorsågar för skogsarbete
ISO 11680-2, Skogsmaskiner - Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare - Del 2: Maskiner för användning med ryggburen drivkälla
ISO 11680-1, Skogsmaskiner - Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare - Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor
ISO 22868, Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2)
Visa fler Visa färre
Utgivet 28 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Husqvarna AB, Huskvarna
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 17, Manually portable forest machinery
ISO/TC 23/SC 17/WG 1, Terminology, technical data and symbols
ISO/TC 23/SC 17/WG 2, Noise
ISO/TC 23/SC 17/WG 3, Vibration (WG Joint between ISO/TC 23/SC 17 and ISO/TC 23/SC 13)
ISO/TC 23/SC 17/WG 4, Safety
ISO/TC 23/SC 17/WG 5, Kick back test
ISO/TC 23/SC 17/WG 6, Non-manually actuated chain brake performance
ISO/TC 23/SC 17/WG 7, Exhaust system caused fire risk
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 6, Manually portable forestry machinery
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain

Hikmet Hussain
Projektledare
08-55552194
hikmet.hussain@sis.se

Ylva Yassine

Ylva Yassine
Projektassistent
08-55552125
ylva.yassine@sis.se

Relaterat