Standardutveckling · SIS/TK 212

Handhållna skogsmaskiner

Motorsågar räknas till särskilt farliga maskiner som inte bara fordrar särskild utbildning för säker användning men som också måste uppfylla allt strängare säkerhetskrav för att anses uppfylla EU:s maskindirektiv. Utöver motorsågar arbetar kommittén också med andra handhållna skogsmaskiner som röjsågar och stamkvistare.

Ett 30-tal internationella standarder har färdigställts under åren och finns också som svenska standarder. Standarderna har fått bred tillämpning i hela världen. En samling grundläggande standarder för säkerhet och mätning av maskinprestanda finns därmed tillgängliga som underlag också för det fortsatta arbetet med maskinsäkerhet.

Standarder finns för följande maskingrupper:

• Motorsågar

• Röjsågar

• Grästrimrar

• Stamkvistare

Arbetet är nu primärt inriktat på utveckling av standarderna för säkerhet samt för provning av maskinegenskaper som kast, stopptid, buller och vibrationer.

Påverka nationellt och internationellt

Sverige är ansvarigt för det internationella projektet Manually portable forest machinery - ISO/TC 23/SC 17 inom den internationella organisationen för standardisering, ISO. Sverige är också ansvarig för den europeiska motsvarigheten CEN/TC 144/WG 6 - Manually portable forestry machines.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 18 standarder
ISO 22868.2, Skogsmaskiner och trädgårdsmaskiner - Bestämning av ljudnivå för bärbara, handhållna maskiner med inbyggd förbränningsmotor - Teknisk metod (Grad 2)
ISO 11680-1, Skogsmaskiner - Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare - Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor
ISO 11680-2, Skogsmaskiner - Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare - Del 2: Maskiner för användning med ryggburen drivkälla
ISO 11681-1, Skogsmaskiner - Bärbara motorsågar - Säkerhetskrav och provning - Del 1: Motorsågar för skogsarbete
ISO 11681-2, Skogsmaskiner - Bärbara motorsågar - Säkerhetskrav och provning - Del 2: Trädbeskärningssågar
EN ISO 11680-1, Skogsmaskiner - Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare - Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor
EN ISO 11680-2, Skogsmaskiner - Maskinsäkerhetskrav och provning för maskindrivna stamkvistare - Del 2: Maskiner för användning med ryggburen drivkälla
ISO 7915, Skogsmaskiner - Bärbara motorkedjesågar - Bestämning av handtagens hållfasthet
ISO 11806-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare - Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor
ISO 11806-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare - Del 2: Maskiner med ryggburen drivkälla
ISO 22867, Bärbara, handhållna skogs- och trädgårdsmaskiner med integrerad förbränningsmotor - Regler för vibrationsprovning - Vibrationer i handtag
EN ISO 22867, Bärbara, handhållna skogs- och trädgårdsmaskiner med integrerad förbränningsmotor - Regler för vibrationsprovning - Vibrationer i handtag
EN ISO 11806-1, Lantbruks- och skogsmaskiner - Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare - Del 1: Maskiner med inbyggd förbränningsmotor
EN ISO 11806-2, Lantbruks- och skogsmaskiner - Säkerhetskrav och provning för bärbara handhållna motordrivna röjsågar och grästrimmare - Del 2: Maskiner med ryggburen drivkälla
ISO/TR 9467, Skogsmaskiner - Bärbara motorkedjesågar och röjsågar - Brandrisk från avgassystem
ISO 3767-5, Traktorer och maskiner för jord-, skogs- och trädgårdsbruk - Symboler för reglage och andra instrument - Del 5: Symboler för manuella handhållna skogsmaskiner
ISO 7293, Skogsmaskiner - Bärbara motorkedjesågar - Motorprestanda och bränsleförbrukning
ISO 8893, Skogsmaskiner - Bärbara röjsågar och grästrimmers- Motorprestanda och bränsleförbrukning
Visa fler Visa färre
Utgivet 29 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Stockholm
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, STOCKHOLM
Husqvarna AB, HUSKVARNA
RISE SMP Svensk Maskinprovning AB, UMEÅ
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 17, Manually portable forest machinery
ISO/TC 23/SC 17/WG 1, Terminology, technical data and symbols
ISO/TC 23/SC 17/WG 3, Vibration (WG Joint between ISO/TC 23/SC 17 and ISO/TC 23/SC 13)
ISO/TC 23/SC 17/WG 4, Safety
ISO/TC 23/SC 17/WG 5, Kick back test
ISO/TC 23/SC 17/WG 6, Non-manually actuated chain brake performance
ISO/TC 23/SC 17/WG 7, Exhaust system caused fire risk
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 6, Manually portable forestry machinery
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Ylva Yassine
Projektassistent
ylva.yassine@sis.se

Relaterat