Standardutveckling · SIS/TK 212

Handhållna skogsmaskiner

Motorsågar räknas till särskilt farliga maskiner som inte bara fordrar särskild utbildning för säker användning utan också måste uppfylla allt strängare säkerhetskrav för att anses uppfylla EU:s maskindirektiv. Utöver motorsågar arbetar kommittén med andra handhållna skogsmaskiner som röjsågar och stamkvistare.

Ett 30-tal internationella standarder har färdigställts under åren och finns också som svenska standarder. Standarderna har fått bred tillämpning i hela världen. En samling grundläggande standarder för säkerhet och mätning av maskinprestanda finns därmed tillgängliga som underlag också för det fortsatta arbetet med maskinsäkerhet.

Standarder finns för följande maskingrupper:

• Motorsågar

• Röjsågar

• Grästrimrar

• Stamkvistare

Arbetet är nu primärt inriktat på utveckling av standarderna för säkerhet samt för provning av maskinegenskaper som kast, stopptid, buller och vibrationer.

Påverka nationellt och internationellt

Sverige ansvarar för det internationella sekretariatet för Manually portable (hand-held) powered lawn and garden equipment and forest machinery - ISO/TC 23/SC 17. Sverige ansvarar också för den europeiska motsvarigheten Manually portable forestry machinery - CEN/TC 144/WG 6.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 29 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Arbetsmiljöverket, Solna
GS Facket för Skogs-Trä- & Grafisk Bransch, Stockholm
Husqvarna AB, Huskvarna
SMP Svensk Maskinprovning AB, Umeå
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
ISO/TC 23, Tractors and machinery for agriculture and forestry
ISO/TC 23/SC 14, Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals
ISO/TC 23/SC 17, Manually portable (hand-held) powered lawn and garden equipment and forest machinery
ISO/TC 23/SC 17/WG 4, Safety
CEN/TC 144, Tractors and machinery for agriculture and forestry
CEN/TC 144/WG 6, Manually portable forestry machinery
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se