Standard Svensk standard · SS-ISO 7113

Bärbara skogsmaskiner - Skärverktyg för röjsågar - Sågblad i metall

Status: Gällande

Ämnesområden

Skogsbruk (65.060.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Handhållna skogsmaskiner, SIS/TK 212

Internationell titel: Portable hand-held forestry machines - Cutting attachment for brush cutters - Single-piece metal blades

Artikelnummer: STD-24760

Utgåva: 2

Fastställd: 1999-03-26

Antal sidor: 6

Ersätter: SS-ISO 7113