Standard Svensk standard · SS-ISO 7113

Skogsmaskiner - Bärbara röjsågar - Cirkelsågblad

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 7113

Ämnesområden

Sågmaskiner (25.080.60) Skogsbruk (65.060.80) Träbearbetningsverktyg (79.120.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SMS

Internationell titel: Forestry machinery - Portable brush-saws - Saw blades

Artikelnummer: STD-11842

Utgåva: 1

Fastställd: 1992-06-03

Antal sidor: 12

Ersätter: SS 2089

Ersätts av: SS-ISO 7113