Standard Svensk standard · SS-ISO 7112:2018

Skogsmaskiner - Bärbara röjsågar och grästrimrar - Terminologi (ISO 7112:2018, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This document defines terms relating to portable hand-held brush-cutters and grass-trimmers, their cutting attachments and power sources. The brush-cutter position is shown in Annex A.

Ämnesområden

Jordbruk (01.040.65) Skogsbruk (65.060.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Handhållna skogsmaskiner, SIS/TK 212

Internationell titel: Machinery for forestry - Portable brush-cutters and grass-trimmers - Vocabulary (ISO 7112:2018, IDT)

Artikelnummer: STD-80007477

Utgåva: 6

Fastställd: 2018-10-22

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-ISO 7112:2017