Standard Svensk standard · SS-ISO 7112:2017

Skogsmaskiner - Bärbara röjsågar och grästrimrar - Terminologi (ISO 7112:2017, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-ISO 7112:2018

Omfattning
ISO 7112:2017 defines terms relating to portable hand-held brush-cutters and grass-trimmers, their cutting attachments and power sources.
The brush-cutter position is shown in Annex A.

Ämnesområden

Jordbruk (01.040.65) Skogsbruk (65.060.80)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Handhållna skogsmaskiner, SIS/TK 212

Internationell titel: Machinery for forestry - Portable brush-cutters and grass-trimmers - Vocabulary (ISO 7112:2017, IDT)

Artikelnummer: STD-8024410

Utgåva: 5

Fastställd: 2017-01-11

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 7112:2008

Ersätts av: SS-ISO 7112:2018