Standardutveckling · SIS/TK 173

Temporära konstruktioner

Byggnadsställningar underlättar det dagliga arbetet vid till exempel ny- och ombyggnation. Det är viktigt att byggnadsställningar är säkra och uppfyller de krav som ställs för att de ska klara de påfrestningar som de utsätts för, såsom belastningar, vind och kyla. Kommittén arbetar därför för att det ska finnas standarder för utförande- och monteringskrav för byggnadsställningar.

Kommittén för byggnadsställningar är med och utvecklar standarder för utförande- och monteringskrav för byggnadsställningar. Nuvarande krav gäller för byggnadsställningar vars stabilitet är säkrad till en intilliggande konstruktion, men är generellt tillämpbara även för andra ställningar. Arbetet omfattar även regler för utförande av vissa material och allmänna regler för värdering av prefabricerade tillbehör.

Sverige har sekretariatet för den europeiska arbetsgruppen Väderskydd (Temporary roofing and encapsulation constructions). Den här gruppen utvecklar en helt ny europastandard för väderskydd. Det är kostnadseffektivt ifall man kan arbeta även vid nederbörd. Ofta ställs väderskydden ovanpå ställningar, som kanske inte är dimensionerade för denna ytterligare last. Detta medför att det krävs krav på dimensioneringen av väderskydd. En del tillverkare använder för låga värden på snölast respektive vindhastighet. Problem med ansvar kan förekomma om olika parter ansvarar för ställningen respektive för väderskyddet och ingen tar ansvar för helheten.

Sverige har även sekretariatet för den europeiska arbetsgruppen Skyddsräcken (Guardrails for temporary works).

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
EN 13200-2, Åskådarläktare - Utformningskriterier för serviceområden - Del 2: Egenskaper
EN 13374, Temporary edge protection systems ­ Product specification ­ Test methods
EN 74-1, Kopplingar, spirskarvar och fotplattor för användning i stämp och ställning - Del 1: - Kopplingar för rör (alt. rörkopplingar) - Krav och provningsmetoder
EN 74-2, Kopplingar, spirskarvar och fotplattor för användning i stämp och ställning - Del 2: Specialkopplingar - Krav och provningsmetoder
CEN/TR 13814-4, Safety of amusement rides and amusement devices - Part 4: Minimum manufacturing quality recommendations for amusement ride components
Visa fler Visa färre
Utgivet 45 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
Combisafe International AB, ROSERSBERG
DEKRA Industrial AB, GÖTEBORG
HAKI AB, SIBBHULT
Hultafors Group AB, BOLLEBYGD
Layher AB, UPPLANDS VÄSBY
Layher AB, PARTILLE
MonZon Sverige AB, SÄTILA
PERI Sverige AB, HALMSTAD
PlusEight System AB, HINDÅS
RISE AB, Borås
Safetyrespect AB, ÖSTERSUND
Ställningsentreprenörerna, SÖLVESBORG
Svensk Ställningskonsult AB, BALLINGSLÖV
Svenska Byggnadsarbetarförbundet, STOCKHOLM
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 152, Fairground and amusement park machinery and structures - Safety
CEN/TC 152/WG 3, Event structures
CEN/TC 315, Spectator facilities
CEN/TC 53, Temporary works equipment
CEN/TC 53/WG 10, Guardrails for temporary works
CEN/TC 53/WG 15, Execution
CEN/TC 53/WG 16, Basic requirements
CEN/TC 53/WG 3, Tubes and fittings
CEN/TC 53/WG 4, Mobile access towers
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet (13) Skyddsutrustning (13.340) Övrigt (13.340.99) Byggnadsmaterial och byggnader (91) Anläggningsarbete (93) Anläggningsmaskiner (91.220) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020) Byggnadsprojektering (94) Tak och taksäkerhet (94.650)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Lina Nordfors
Projektledare
lina.nordfors@sis.se

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se