Standardutveckling · SIS/TK 173

Temporära konstruktioner

Byggnadsställningar underlättar det dagliga arbetet vid till exempel ny- och ombyggnation. Det är viktigt att byggnadsställningar är säkra och uppfyller de krav som ställs för att de ska klara de påfrestningar som de utsätts för, såsom belastningar, vind och kyla. Kommittén arbetar därför för att det ska finnas standarder för utförande- och monteringskrav för byggnadsställningar.

Kommittén för byggnadsställningar är med och utvecklar standarder för utförande- och monteringskrav för byggnadsställningar. Nuvarande krav gäller för byggnadsställningar vars stabilitet är säkrad till en intilliggande konstruktion, men är generellt tillämpbara även för andra ställningar. Arbetet omfattar även regler för utförande av vissa material och allmänna regler för värdering av prefabricerade tillbehör.

Sverige har sekretariatet för den europeiska arbetsgruppen Väderskydd (Temporary roofing and encapsulation constructions). Den här gruppen utvecklar en helt ny europastandard för väderskydd. Det är kostnadseffektivt ifall man kan arbeta även vid nederbörd. Ofta ställs väderskydden ovanpå ställningar, som kanske inte är dimensionerade för denna ytterligare last. Detta medför att det krävs krav på dimensioneringen av väderskydd. En del tillverkare använder för låga värden på snölast respektive vindhastighet. Problem med ansvar kan förekomma om olika parter ansvarar för ställningen respektive för väderskyddet och ingen tar ansvar för helheten.

Sverige har även sekretariatet för den europeiska arbetsgruppen Skyddsräcken (Guardrails for temporary works).

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
EN 13200-6, Åskådarläktare - Del 6: Demonterbara läktare
EN 13200-2, Åskådarläktare - Utformningskriterier för serviceområden - Del 2: Egenskaper
EN 1004, Temporära konstruktioner - Rullställningar - Material, dimensioner, dimensionerande laster och säkerhetskrav
EN 17293, Temporära konstruktioner - Utförande - Krav på tillverkning
Visa fler Visa färre
Utgivet 40 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 14 företag och organisationer
Combisafe International AB, Rosersberg
HAKI AB, Sibbhult
Hultafors Group AB, Bollebygd
Jensen Protect AB, Malmö
Landsorganisationen i Sverige LO, Stockholm
Layher AB, Upplands Väsby
Layher AB, Göteborg
MonZon Sverige AB, Göteborg
PERI Sverige AB, Halmstad
PlusEight System AB, Hindås
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
Safety Solutions Jonsereds AB, Frösön
Safetyrespect AB, Östersund
Ställningsentreprenörerna STIB, Sölvesborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 17 internationella kommittéer
CEN/TC 152, Fairground and amusement park machinery and structures - Safety
CEN/TC 152/WG 1, Fairground and amusement - Park machinery and structures
CEN/TC 152/WG 2, Fairground and amusement - Tents
CEN/TC 315, Spectator facilities
CEN/TC 53, Temporary works equipment
CEN/TC 53/WG 1, Scaffolds - Performance requirements and general design
CEN/TC 53/WG 10, Guardrails for temporary works
CEN/TC 53/WG 11, Prefabricated formwork beams
CEN/TC 53/WG 14, Temporary roofing and encapsulation constructions
CEN/TC 53/WG 15, Execution
CEN/TC 53/WG 2, Facade scaffolds made of prefabricated elements
CEN/TC 53/WG 3, Tubes and fittings
CEN/TC 53/WG 4, Mobile access towers
CEN/TC 53/WG 5, Methods of assessment of load bearing towers
CEN/TC 53/WG 6, Performance requirements for falsework
CEN/TC 53/WG 7, Specification for safety nets
CEN/TC 53/WG 9, Trench lining systems
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer om nyttan med standardisering

Ämnesområden

Miljö- och hälsoskydd, säkerhet Skyddsutrustning Övrigt Byggnadsmaterial och byggnader Anläggningsarbete Anläggningsmaskiner Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord Byggnadsprojektering Tak och taksäkerhet