Standard Svensk standard · SS-EN 12811-2:2004

Temporära konstruktioner - Del 2: Information om material

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard ger vägledning för att söka information om material som ofta används i byggnads-ställningar och andra temporära konstruktioner. I standarden uppmärksammas ett antal punkter som en kon-struktör bör beakta. Den information som ges är begränsad till vanligt förekommande stål, aluminiumlegeringar, gjutjärn, trä och träbaserat material. Krav anges också för svetsning, skydd mot korrosion och mot andra nedbrytande processer. Standarden är begränsad till val av typer och sorter av material från standarder som antingen är internationella standarder eller Europastandarder.

Ämnesområden

Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Temporary works equipment - Part 2: Information on materials

Artikelnummer: STD-64723

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-02-27

Antal sidor: 28

Finns även på: SS-EN 12811-2:2004