Standard Swedish standard · SS-EN 12811-2:2004

Temporary works equipment - Part 2: Information on materials

Status: Valid

Scope
Denna Europastandard ger vägledning för att söka information om material som ofta används i byggnads-ställningar och andra temporära konstruktioner. I standarden uppmärksammas ett antal punkter som en kon-struktör bör beakta. Den information som ges är begränsad till vanligt förekommande stål, aluminiumlegeringar, gjutjärn, trä och träbaserat material. Krav anges också för svetsning, skydd mot korrosion och mot andra nedbrytande processer. Standarden är begränsad till val av typer och sorter av material från standarder som antingen är internationella standarder eller Europastandarder.

Subjects

Construction technology (91.200)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-64723

Edition: 1

Approved: 2/27/2004

No of pages: 28

Also available in: SS-EN 12811-2:2004