Standard Swedish standard · SS-EN 12811-2:2004

Temporary works equipment - Part 2: Information on materials

Status: Valid

Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12811-2:2004

Temporary works equipment - Part 2: Information on materials
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard ger vägledning för att söka information om material som ofta används i byggnads-ställningar och andra temporära konstruktioner. I standarden uppmärksammas ett antal punkter som en kon-struktör bör beakta.
Den information som ges är begränsad till vanligt förekommande stål, aluminiumlegeringar, gjutjärn, trä och träbaserat material.
Krav anges också för svetsning, skydd mot korrosion och mot andra nedbrytande processer.
Standarden är begränsad till val av typer och sorter av material från standarder som antingen är internationella standarder eller Europastandarder.

Subjects

Construction technology (91.200)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 12811-2:2004

Temporary works equipment - Part 2: Information on materials
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 013 SEK
standard ikon

Paper

Price: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-35649

Edition: 1

Approved: 2/27/2004

No of pages: 19

Also available in: SS-EN 12811-2:2004