Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15563:2007

Temporära konstruktioner - Rekommendationer för god arbetsmiljö

Status: Gällande

Omfattning
I denna Tekniska Rapport framläggs rekommendationer om hur godtagbara nivåer av hälsa och säkerhet ska uppnås med temporära konstruktioner som används vid uppförande eller underhåll av byggnader och andra permanenta konstruktioner. Dessa rekommendationer bör beaktas vid utarbetandet av standarder för konstruktion och produktion av temporära konstruktioner under CEN/TC 53.

Ämnesområden

Arbetsplatssäkerhet, industrihygien (13.100) Övriga aspekter (91.010.99) Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Temporary works equipment - Recommendations for achieving health and safety

Artikelnummer: STD-64158

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-12-07

Antal sidor: 40