Standard Technical reports · SIS-CEN/TR 15563:2007

Temporary works equipment - Recommendations for achieving health and safety

Status: Valid

Scope
I denna Tekniska Rapport framläggs rekommendationer om hur godtagbara nivåer av hälsa och säkerhet ska uppnås med temporära konstruktioner som används vid uppförande eller underhåll av byggnader och andra permanenta konstruktioner. Dessa rekommendationer bör beaktas vid utarbetandet av standarder för konstruktion och produktion av temporära konstruktioner under CEN/TC 53.

Subjects

Occupational safety, industrial hygiene Other aspects Construction technology


Product information

Language: Swedish English

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title: Temporary works equipment - Recommendations for achieving health and safety

Article no: STD-64158

Edition: 1

Approved: 12/7/2007

No of pages: 40