Standard Svensk standard · SS-EN 13331-2

Temporära konstruktioner - Stämp- och spontsystem för schaktning - Del 2: Utvärdering genom beräkning eller provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-32932

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 8