Standard Svensk standard · SS-EN 12811-3/AC:2017

Temporära konstruktioner - Del 3: Belastningsprovning

Status: Gällande

Ämnesområden

Konstruktionsteknik (91.200) Anläggningsmaskiner (91.220)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Temporary works equipment - Part 3: Load testing

Artikelnummer: STD-8026025

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-04-18

Antal sidor: 0

Korrigerar: SS-EN 12811-3