Standard Svensk standard · SS-EN 1065

Temporära konstruktioner - Justerbara teleskopiska stålstämp - Produktkrav, utförande och utvärdering genom beräkning och provning

Status: Gällande

Ämnesområden

Byggnadsindustrin Allmänt (91.010.01) Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-24692

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-03-12

Antal sidor: 35