Standard Svensk standard · SS-EN 14653-1:2005

Temporära konstruktioner - Manuellt styrda hydrauliska spontningssystem för stöd vid markarbete - Del 1: Produktkrav

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies constructional and structural requirements for manually operated hydraulic shoring systems made from steel and aluminium for groundwork support. It specifies characteristic resistances for the equipment.

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Manually operated hydraulic shoring systems for groundwork support - Part 1: Product specification

Artikelnummer: STD-39533

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-04-29

Antal sidor: 59