Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 13200-2:2007

Åskådarläktare - Utformningskriterier för serviceområden - Del 2: Egenskaper och nationella situationer

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report gives characteristics generally applicable to service areas. This Technical Report also gives a questionnaire where CEN members give their contributions and information on the national situation.

Ämnesområden

Utrustning för teater, scen och studio (97.200.10) Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Spectator facilities - Layout criteria of service area - Part 2: Characteristics and national situations

Artikelnummer: STD-62856

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-08-30

Antal sidor: 28