Standard Svensk standard · SS-EN 12811-1:2004

Temporära konstruktioner - Del 1: Ställningar - Krav och utförande

Status: Gällande

Ämnesområden

Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Temporary works equipment - Part 1: Scaffolds - Performance requirements and general design

Artikelnummer: STD-35044

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-01-09

Antal sidor: 46

Finns även på: SS-EN 12811-1:2004