Standard Svensk standard · SS-EN 1263-2:2014

Temporära konstruktioner - Skyddsnät - Del 2: Säkerhetskrav vid montering

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies safety requirements for the positioning of safety nets in accordance with the manufacturer's instruction manual and with the product specifications and for the testing of system S, system T, system U and system V safety nets in accordance with EN 1263 1. Small safety nets of system S according to EN 1263 1 (less than 35 m2 and 5,0 m on the shortest side) are not dealt with in this European Standard.

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20) Skydd mot fall och halka (13.340.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Temporary works equipment - Safety nets - Part 2: Safety requirements for the positioning limits

Artikelnummer: STD-104958

Utgåva: 3

Fastställd: 2014-12-21

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 1263-2 , SS-EN 1263-2