Standard Svensk standard · SS-EN 13200-7:2014

Åskådarläktare - Del 7: Tillträdesleder och utrymningsvägar, delar och leder.

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies safety and design characteristics of entry and exit elements of passage that are used in spectator facilities, either singularly or in combination, to provide a route.

Ämnesområden

Allmänna byggnader (91.040.10) Utrustning för teater, scen och studio (97.200.10) Anordningar för sport (97.220.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Spectator facilities - Part 7: Entry and exit elements and routes.

Artikelnummer: STD-101463

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-23

Antal sidor: 44