Standard Svensk standard · SS-EN 13331-1

Temporära konstruktioner - Stämp- och spontsystem för schaktning - Del 1: Produktkrav

Status: Gällande

Ämnesområden

Markarbete, utgrävning, grundläggning, arbete under jord (93.020)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Temporära konstruktioner, SIS/TK 173

Internationell titel: Trench lining systems - Part 1: Product specifications

Artikelnummer: STD-32931

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-11

Antal sidor: 33